Apteki – ryzyko dostawy

04.07.2008 Publikacje

(…) Apteki internetowe korzystają z usług firm kurierskich, które nie gwarantują zachowania odpowiednich warunków przesyłania wyrobów medycznych. Tymczasem transport produktu leczniczego musi odbywać się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Mówi o tym rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, które obowiązuje od 3 maja 2008 r. (Dz. U. nr 60, poz. 374). Zgodnie z nim przesyłany lek powinien być przede wszystkim należycie zapakowany.

– Wysyłkową sprzedaż leków może prowadzić jedynie podmiot, który posiada zezwolenie i faktycznie prowadzi aptekę lub punkt apteczny. Dzięki temu możliwe jest skontrolowanie sprzedaży wysyłkowej, pod kątem posiadania odpowiednich warunków do jej prowadzenia – mówi Zofia Ulz, główny inspektor farmaceutyczny (…)

Rozporządzenie wymaga, aby transport leku odbywał się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu ze stałą kontrolą temperatury. Musi on spełniać warunki uniemożliwiające pomieszanie, skażenie i dostęp osobom nieupoważnionym (…)

Ze względu na obowiązujące regulacje prawna apteki wysyłają jedynie kosmetyki. Pozostałe leki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, upoważnionych przez klienta (…) – Można się zastanowić, czy żądanie od klientów upoważnienia dla kuriera nie kłóci się z głównym celem przyświecającym wykonywaniu zawodu farmaceuty, którym jest ochrona zdrowia publicznego. Kwestie te będą podlegały ocenie organów samorządu aptekarskiego – twierdzi Dorota Bryndal, radca prawny, wspólnik w Kancelarii GESSEL (…)

W sytuacji gdy produkt wyrządził klientowi szkodę, nie ma podstaw występowania z roszczeniami z tytułu niewykonania umowy (…) – Należy rozważyć kwestię odpowiedzialności deliktowej. Nie można komuś zarzucić winy, gdy do przekroczenia obowiązujących zasad dochodzi za zgodą poszkodowanego, a zgoda ta nie sprzeciwia się zakazowi ustawowemu lub zasadom współżycia społecznego – mówi Dorota Bryndal (…)

Artykuł mieści się na stronie Gazety Prawnej

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys