Apteki – ryzyko dostawy

04.07.2008 Publikacje

(…) Apteki internetowe korzystają z usług firm kurierskich, które nie gwarantują zachowania odpowiednich warunków przesyłania wyrobów medycznych. Tymczasem transport produktu leczniczego musi odbywać się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Mówi o tym rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, które obowiązuje od 3 maja 2008 r. (Dz. U. nr 60, poz. 374). Zgodnie z nim przesyłany lek powinien być przede wszystkim należycie zapakowany.

– Wysyłkową sprzedaż leków może prowadzić jedynie podmiot, który posiada zezwolenie i faktycznie prowadzi aptekę lub punkt apteczny. Dzięki temu możliwe jest skontrolowanie sprzedaży wysyłkowej, pod kątem posiadania odpowiednich warunków do jej prowadzenia – mówi Zofia Ulz, główny inspektor farmaceutyczny (…)

Rozporządzenie wymaga, aby transport leku odbywał się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu ze stałą kontrolą temperatury. Musi on spełniać warunki uniemożliwiające pomieszanie, skażenie i dostęp osobom nieupoważnionym (…)

Ze względu na obowiązujące regulacje prawna apteki wysyłają jedynie kosmetyki. Pozostałe leki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, upoważnionych przez klienta (…) – Można się zastanowić, czy żądanie od klientów upoważnienia dla kuriera nie kłóci się z głównym celem przyświecającym wykonywaniu zawodu farmaceuty, którym jest ochrona zdrowia publicznego. Kwestie te będą podlegały ocenie organów samorządu aptekarskiego – twierdzi Dorota Bryndal, radca prawny, wspólnik w Kancelarii GESSEL (…)

W sytuacji gdy produkt wyrządził klientowi szkodę, nie ma podstaw występowania z roszczeniami z tytułu niewykonania umowy (…) – Należy rozważyć kwestię odpowiedzialności deliktowej. Nie można komuś zarzucić winy, gdy do przekroczenia obowiązujących zasad dochodzi za zgodą poszkodowanego, a zgoda ta nie sprzeciwia się zakazowi ustawowemu lub zasadom współżycia społecznego – mówi Dorota Bryndal (…)

Artykuł mieści się na stronie Gazety Prawnej

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!