Na krótko przed prywatyzacją warszawskiej giełdy Ministerstwo Skarbu Państwa postanowiło wypłacić sobie sowitą dywidendę (…) – 506 mln zł (…) Możliwość wypłaty dywidendy przez GPW daje nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizacja została jednak trzy dni temu skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Istnieje także druga, wcześniejsza nowelizacja tej samej ustawy, która też była w TK. W największym skrócie żadna z nich nie została jeszcze podpisana przez prezydenta, de facto nie ma więc odpowiedniego przepisu. (…)

– Moim zdaniem uchwała WZA GPW obarczona jest wadą prawną. Brak jest bowiem w obecnym stanie prawnym przepisu, który uprawnia do wypłaty dywidendy przez GPW. Inaczej byłoby, gdyby przyjąć że przedmiotowa ustawa zostałaby opublikowana w Dzienniku Ustaw, a trwałby jedynie okres vacatio legis (chociaż i w takim przypadku można podnosić uzasadnione wątpliwości co do wyznaczenia dnia dywidendy na okres przed wejściem w życie ustawy) mówi Leszek Koziorowski, wspólnik w Kancelarii GESSEL. Dodaje on, że sytuacji nie zmienia fakt dodania klauzuli: „Obydwie uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. – Po pierwsze nie jest jasne, czy przedmiotowe przepisy kiedykolwiek wejdą w życie, a zatem takich przepisów po prostu nie ma. Po drugie samo sformułowanie uchwały jest wewnętrznie sprzeczne: „wchodzi wżycie z dniem podjęcia” i „z mocą obowiązującą od dnia” wyjaśnia Leszek Koziorowski (…)

Katarzyna Latek, Puls Biznesu