Ambitna polityka klimatyczna to jedyny sposób na zatrzymanie globalnego ocieplenia ! 
Szereg zmian przedstawionych w unijnym pakiecie Fit for 55 to ogromne wyzwanie dla każdej gałęzi biznesu, ale również szansa na rozwój i transformację pro-klimatyczną w firmach. Odpowiednie przygotowanie na nadchodzące zmiany to klucz do bezpiecznego przejścia zielonej transformacji oraz osiągnięcia neutralności emisyjnej w ramach Unii Europejskiej.

"Wprowadzenie Fit for 55 będzie wiązało się ze zmianami i modernizacją w kluczowych obszarach działalności firm, które muszą zostać dostosowane do zielonej transformacji. Mówimy tu m. in. o bezpieczeństwie energetycznym, produkcji, logistyce czy imporcie półproduktów i surowców. Zmiany powinny być również uwzględnione w strategii rozwoju firmy pod kątem zgodności z nowym prawem europejskim oraz wdrażaniem czynników odpowiedzialnych za strategię ESG. Firmy muszą być gotowe na wdrażanie nowych przepisów poprzez ich poprawną interpretację prawną oraz ich prawidłowe stosowanie” – komentuje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem podsumowującym cykl Zielona Gospodarka wraz z obszernym komentarzem dr hab. Beaty Gessel-Kalinowska vel Kalisz.

POBIERZ RAPORT 

Raport podsumowujący Zieloną Gospodarkę wraz z komentarzem ukazał się w Puls Biznesu z dn. 15.12.2021 r.