Czy compliance się opłaca?

13.02.2018 Publikacje

Dobrze już było – myślimy, analizując ustawicznie rosnącą ilość regulacji, które musi uwzględniać przedsiębiorca. Prowadząc działalność gospodarczą zawsze należało uwzględniać ramy prawne danego biznesu, ale nigdy nie były one tak skomplikowane i rozbudowane jak dziś.

Kolejne regulacje

Z roku na rok zwiększa się liczba regulacji, które wymagają implementacji. Przepisy antykorupcyjne, zakazy zawierania antykonkurencyjnych porozumień, wymagania środowiskowe, przetargi publiczne, ochrona danych osobowych czy będąca w toku zaawansowanych prac legislacyjnych ustawa o jawności życia publicznego. Szczególnie projekt tej ostatniej przewiduje niespodziewane utrudnienia w prowadzeniu działalności. Dalece ogranicza prywatność i swobodę równoczesnego uczestniczenia przez przedsiębiorcę w zarządzie i w strukturze właścicielskiej spółek, nawet tych z pośrednim udziałem samorządów czy Skarbu Państwa, przewiduje konieczność wdrożenia dodatkowych polityk i procedur, a także umożliwia organom ścigania udzielanie przekazującym informacje pracownikom przedsiębiorcy szerokiej ochrony przed zwolnieniem.

Sankcje

Naruszenie każdej z tych regulacji pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje, nie tylko w postaci nałożenia kary pieniężnej. Ingerencja regulatora i organów nadzoru, ograniczenie dostępu do rynku czy nawet sankcje karne nie są ryzykiem, nad którym przechodzi się do porządku dziennego. Odpowiedzią na potencjalne zagrożenia może być przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie profesjonalnego programu compliance.

„Polisa ubezpieczeniowa”

Celem programu compliance jest zapewnienie zgodności działania z wiążącymi przedsiębiorcę regulacjami. Ramy te mogą jednak okazać się różne dla różnych rodzajów biznesu i warunków jego prowadzenia. Konkretne potrzeby, na które powinien odpowiadać program compliance, mogą być zatem różne dla każdego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego system zapewniania zgodności powinien być uszyty na miarę i dostosowany do potrzeb firmy. Nie musi jednak stanowić kolejnego gorsetu, ograniczającego możliwość reakcji przedsiębiorcy na sytuację na rynku. Może stanowić wartość dodaną, zwiększającą wartość firmy, ułatwiającą zapewnienie finansowania i wpływającą na lepsze jej postrzeganie przez partnerów w biznesie. Aby tak jednak było, program compliance nie może sprowadzić się do jednorazowego wdrożenia: powielenia szablonów i odłożenia podpisanych dokumentów na półkę.

System zapewnienia zgodności nie zawsze uchroni przedsiębiorcę przed wszystkimi zdarzeniami wynikającymi ze złej woli bądź nagannej nieuwagi pracowników, czy nawet niefortunnego zbiegu okoliczności. Ale profesjonalnie przygotowany i realnie funkcjonujący program compliance pozwala na zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia, ograniczanie ich skutków oraz wykazanie, że odnotowane naruszenia miały charakter jednorazowych incydentów, a nie błędów na poziomie całej organizacji. Kodeks postępowania, polityka antykorupcyjna, zasady współpracy z dostawcami, zapewnienie przejrzystości, system szkoleń, zasady rozliczalności, mechanizmy zgłaszania naruszeń (także whistleblowers), audytu i aktualizacji, czy wreszcie procedury dotyczące konkretnych obszarów, jak AML, ochrona konkurencji, konsumentów i prywatności, zapobieganie dyskryminacji oraz instrukcje na wypadek współpracy z organami władzy publicznej – jeśli program compliance ma przynieść wymierne efekty, jego opracowanie warto powierzyć profesjonalistom.

Wiemy, jak to zrobić

Praktyka Compliance Kancelarii GESSEL pozwala na zebranie w jednym zespole eksperckiej wiedzy z szeregu dziedzin prawa, składających się na całokształt wymogów compliance. Kancelaria GESSEL to 25 lat doświadczenia, zbieranego od początku budowy gospodarki rynkowej w Polsce, m.in. w zakresie prawa konkurencji, rynków kapitałowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych i zamówień publicznych. Nasze kompetencje postanowiliśmy zebrać w ramach multidyscyplinarnej praktyki Compliance, zapewniając nie tylko bieżące doradztwo prawne, ale przede wszystkim modularne, skalowalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy wsparcie w opracowaniu programów compliance, wdrożeniu polityk i procedur, szkoleniu personelu i przekazywaniu niezbędnych kompetencji kluczowej kadrze, a także w reakcji na zaistniałe zdarzenia.

Więcej informacji na temat naszej praktyki Compliance, znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

www.gessel.pl/obszary-praktyki/compliance/

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

 

 

 

Adam Kraszewski
radca prawny, managing associate
a.kraszewski@gessel.pl
+48 22 318 69 18

 

 

 

 

Tadeusz Szymaniec
radca prawny, managing associate
t.szymaniec@gessel.pl
+48 22 318 69 58

 

 

 

 

 

Marcin Maciejak
aplikant adwokacki
m.maciejak@gessel.pl
+48 22 318 69 58

 

 

 

 

Karolina Krzal
adwokat
k.krzal@gessel.pl
+48 22 318 69 46

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!