Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w pracy? Co grozi za brak maseczki w biurze? Kiedy można zdjąć maseczkę? Wyjaśniamy.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do noszenia maseczki? Czy pracownicy biurowi powinni zasłaniać nos i usta, jeśli pracują w zakładzie pracy? Kiedy noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe?

Kto musi nosić maseczkę w pracy?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada na pracowników obowiązek zakrywania ust i nosa w większości miejsc, gdzie można mieć kontakt z innymi ludźmi.

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w zakładach pracy, ale nie dotyczy to osób wykonujących w nich czynności zawodowe, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. A zatem prawny obowiązek zakrywania ust i nosa w pracy obejmuje tylko tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami trzecimi – pracowników recepcji, ochroniarzy, szatniarzy czy ekspedientów – wskazuje Adam Kraszewski, managing associate i radca prawny z kancelarii GESSEL. (...) 

Pracownik, który ma kontakt z osobą z zewnątrz firmy powinien zakryć twarz na czas spotkania. Przykładowo, osoba wykonująca swoje obowiązki w oddzielnym pokoju, bez styczności z ludźmi spoza pracy, nie musi zasłaniać ust i nosa. Jeżeli jednak ktoś pracuje na recepcji, odbiera dokumenty od kurierów czy klientów i ma styczność z osobami z zewnątrz, powinien zasłaniać twarz. Maseczkę należy także założyć, idąc do toalety, która znajduje się poza terenem danego przedsiębiorstwa, np. na korytarzu biurowca dzielonego z pracownikami innych firm. (...)

Oficjalne stanowisko rządu można sprawdzić na stronie gov.pl. Z informacji zawartych w sekcji „Pytania i odpowiedzi" wynika, że nie trzeba zasłaniać twarzy w biurze, „jeśli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymagania sanitarne”.

Co grozi za brak maseczki w pracy?

Pojawia się pytanie, czy pracodawca może kazać nosić maseczkę w pracy mimo spełnienia wymogów sanitarnych. Niektórzy pracownicy zastanawiają się, co im grozi, jeżeli nie zgodzą się na założenie maseczki w biurze. (...)

- W każdej sytuacji pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To natomiast może uzasadniać wprowadzenie dodatkowych, wewnętrznych zasad dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa. Przykładowo, taka sytuacja może mieć miejsce z uwagi na sposób organizacji zakładu pracy, gdy pracodawca nie może zachować odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy – dodaje Adam Kraszewski.

Jeżeli noszenie maseczki w pracy jest zbyt uciążliwe, można zasłonić nos i usta w inny sposób. Zamiast maski czy maseczki wolno użyć odzieży lub jej części (np. chusty, apaszki czy szalika), a niekiedy nawet przyłbicy lub kasku ochronnego. (...)

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu naszemiasto.pl