Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zawiesiła na 3 miesiące uprawnienia doradcy inwestycyjnego i maklera przyznane Mariuszowi Adamiakowi z Pioneer Pekao Investment Management (PPIM). Powód: naruszenie regulaminów w związku z wykonywanym zawodem w firmie inwestycyjnej. 

Leszek Koziorowski z Kancelarii GESSEL, który reprezentuje Adamiaka, podkreślił w rozmowie z Rzeczpospolitą, że jego klient nie naruszył ani regulacji prawa, ani regulacji wewnętrznych obowiązujących w PPIM. Od decyzji KPWiG – zamiast odwołania – przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Koziorowski zapowiedział, że takie pismo zostanie złożone po otrzymaniu pisemnej decyzji KPWiG razem z uzasadnieniem. – Całkowicie nie zgadzam się z tym orzeczeniem – powiedział nam Mariusz Adamiak. Do czasu rozpatrzenia zażalenia będzie mógł wykonywać swoje obowiązki. Ma też możliwość zaskarżenia decyzji KPWiG do sądu administracyjnego (…)