Dr Janusz Fiszer jest współautorem rozdziału dotyczącego polskich podatków („Poland Chapter”) w tomie „Bloomberg Global Tax Guide”, ostatnio opublikowanym przez renomowaną firmę Bloomberg Tax. Poland Chapter przedstawia główne elementy polskiego systemu podatkowego w 2019 r., łącznie z najnowszymi regulacjami dotyczącymi tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), obowiązkowi raportowania podatkowych schematów optymalizacyjnych (MDR), niedostatecznej kapitalizacji, zasad ustalania cen transferowych, jak również nowych zasad poboru podatków „u źródła” od płatności transgranicznych, a także innych przepisów podatkowych istotnych dla inwestorów zagranicznych.

Subskrybenci serwisów firmy Bloomberg mogą zapoznać się z pełnym tekstem „Poland Chapter” korzystając z linku:

https://www.bloomberglaw.com/product/tax/document/25153077288