(…) Osób zatrudnionych na dwóch etatach jest już prawie 1,2 mln. Tak wynika z danych GUS za ostatni kwartał ubiegłego roku. W taki sposób pracować może w zasadzie każdy. Nawet jeśli pracodawca zwiąże ze sobą podwładnego umową o zakazie konkurencji, nie wpłynie to na jego możliwość dorabiania w innym charakterze – takim, w którym nie dojdzie do naruszenia interesów firmy. Pracodawca nie może wymagać, by zatrudniony pracował tylko dla niego. Żądanie pełnej wyłączności jest nadużyciem (…)

– Ryzykiem zainteresowanego jest zapewnienie, że zdoła on poprawnie wykonywać swoje zadania w obydwu miejscach. Mogą bowiem zaistnieć okoliczności skutkujące koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych w jednej z firm. W takim wypadku zarówno niewykonanie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, jak i niestawienie się w drugim miejscu ze względu na pracę w godzinach nadliczbowych może stanowić naruszenie obowiązków będące podstawą do rozwiązania umowy – wyjaśnia Adam Kraszewski, aplikant radcowski z Kancelarii GESSEL (…)