Gwarancje Płynnościowe BGK

17.04.2020 Publikacje

108. Jakiej wielkości firma będzie mogła skorzystać z gwarancji płynnościowych?

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, które przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorców w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Średnim przedsiębiorcą jest ten który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych łącznie: 1) zatrudniał średniorocznie od 50 do 249 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży o równowartości od 10 do 50 mln euro lub suma jego aktywów w bilansie na koniec roku miała równowartość od 10 do 43 mln euro. Dużym przedsiębiorcą jest taki, którego skala działalności przekracza powyższe limity.

109. Czy firma notująca w 2019 r. stratę, a obecnie znajdująca się na plusie, może skorzystać z gwarancji płynnościowych?

Z gwarancji płynnościowych będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w urzędzie skarbowym, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w kwocie powyżej 3 tys. zł). Przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej nie definiują, jak należy rozumieć „trudną sytuację” przedsiębiorcy, która uniemożliwiłaby uzyskanie pomocy. Na pewno można powiedzieć, że celem wprowadzenia tego ograniczenia jest niedopuszczenie do sytuacji, w której gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych uzyskiwane byłyby przez podmioty, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej jeszcze przed wybuchem globalnej pandemii COVID-19 i nie na jej skutek. To banki udzielające finansowania z gwarancjami BGK będą definiować pojęcie „trudnej sytuacji” w dokumentacji kredytowej. W naszej opinii o „trudnej sytuacji” można mówić wtedy, gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony, zwłaszcza jeżeli stanowi to podstawę do ogłoszenia jego upadłości.

110. Na co można przeznaczyć kredyt z gwarancji płynnościowych?

Przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej wskazują, że gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mogą być udzielane przez BGK na zabezpieczenie kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Co do zasady więc przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać kwotę kredytu w szczególności na spłatę w terminie wymagalnych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynagrodzenia dla pracowników oraz podwykonawców, nabywanie towarów i usług związanych z biznesem, płatności związane z nieruchomościami itd.). Należy założyć, że szczegółowa dokumentacja kredytowa będzie zawierała bardziej precyzyjne wskazania co do przeznaczenia kredytu. Istotne jest również to, że gwarancje mogą być udzielane nie tylko pod nowe kredyty, lecz także pod te już zaciągnięte, w tym kredyty odnawialne, także w rachunku bieżącym, oraz nieodnawialne.

 

Powyższy tekst stanowi fragment publikacji „Tarcza antykryzysowa dla firm i pracowników w 129 pytaniach i odpowiedziach”, która ukazała się w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej – Tygodnik Gazeta Prawna (z dn. 17.04.2020 r.)

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys