Wywiad Parkietu z radcą prawnym Leszkiem Koziorowskim, wspólnikiem w Kancelarii GESSEL, rozmawia Grzegorz Uraziński. 

WGI Dom Maklerski zapowiedział, że jego klienci, którzy oczekują zwrotu pieniędzy, zamiast nich otrzymają posiadane dotychczas obligacje WGI Consulting. Czy WGI ma prawo do takiego działania, powołując się na interes wszystkich klientów? 

WGI DM nie ma prawa zmusić klientów do przyjęcia obligacji zamiast zwrotu pieniędzy. Skierowana do klientów oferta objęcia obligacji nie rozwiązuje sprawy. Po pierwsze, obligacje WGI Consulting są, jak sądzę, niezabezpieczone. Wielką niewiadomą jest także to, jakie aktywa posiada WGI Consulting, tj. czy będzie mogła spłacić obligacje. Po drugie, w związku z terminem wykupu takich obligacji poszkodowani klienci będą musieli poczekać na swoje pieniądze aż do momentu, w którym emitent obligacji będzie miał obowiązek je wykupić.

Czy klienci WGI powinni przyjmować te obligacje? 
To zależy, na jakich warunkach miałoby nastąpić przyjęcie tych obligacji przez klientów, tj. czy są one oferowane zamiast zwrotu pieniędzy, czy jako dodatkowe zabezpieczenie wypłaty gotówki w przyszłości. Jeżeli byłyby oferowane zamiast pieniędzy, to oznaczałoby to, że WGI DM zwolniłby się z zobowiązań wobec klientów, dając im w zamian obligacje, co do których wielką niewiadomą jest to, czy zostaną kiedykolwiek spłacone. Wszystko zależy od treści umowy, jaką WGI DM proponowałby klientom oczekującym zwrotu pieniędzy (…)