Każde przedsięwzięcie gospodarcze to „proces”, a jego elementami są działania wywołujące skutki prawne lub skutki faktyczne, różne w zależności od przyjętych rozwiązań. Każde przedsięwzięcie gospodarcze może być przeprowadzone na różne sposoby związane z innymi konsekwencjami prawnymi i faktycznymi. Co to oznacza? 

Piotr Schramm – Swoboda w zakresie kształtowania stosunków gospodarczych, realizowana w granicach prawa, pozwala przedsiębiorcy na wybór optymalny. Niezależnie od tego, czy realizujemy transakcję reorganizacji przedsiębiorstwa, jego połączenia czy podziału bądź nabywamy lub zbywamy aktywa – dobrze przygotowany proces zapewnia maksymalny możliwy komfort zarządzających. Nadto maksymalne możliwe zyski, tak w zakresie bezpieczeństwa, jak i wszelkich możliwych korzyści dodatkowych, w tym także możliwej podatkowej optymalizacji.

Samodzielnie czy z doradcą? 
Aby właściwie strukturyzować proces, zarządzający, jeszcze przed jego rozpoczęciem, podejmują decyzję czy schemat działań opracować samodzielnie czy skorzystać z usług wyspecjalizowanych doradców. Dokonują wyboru, od którego zależeć może powodzenie działań lub maksymalizacja korzyści.

Planowanie procesu 
Zmieniające się przepisy prawa oraz różnorodność możliwych konstrukcji prowadzących do celu, ale wiążących się z różnymi skutkami dodatkowymi, zdają się przekonywać, że początkiem współpracy z doradcą winien być już sam moment planowania procesu. Wtedy jego założenia wspólnie ustalone z doradcą będą mogły być skutecznie wdrożone w ramach procesu, ale również później zmienione przez menedżera posiadającego pełną wiedzę co do jego przebiegu i skutków przyjęcia możliwych różnych struktur.