W piśmie znalazły się propozycje pięcioletnich gwarancji pracy (związkowcy chcą dziesięcioletnich), objęcia akcji bezpłatnie także przez pracowników, którzy nie są do tego uprawnieni, i zachowania większościowego pakietu państwa po wejściu na giełdę, co ma być zapisane w statucie JSW (związkowcy domagali się zapisu w ustawie).

Zmianę statutu firmy musi zatwierdzić WZA (minister gospodarki, terminu walnego nie ma). A co z akcjami dla załogi? Obejmą je także nieuprawnieni pracownicy, a zapłaci za to JSW.

Do bezpłatnego objęcia 15% akcji firmy uprawnionych jest ustawowo 47.075 osób. Ok. 10 tys. pracowników z 22,6 tys. załogi firmy i 37 tys. byłych. (…)

15% akcji z puli dla pracowników uprawnionych do bezpłatnego objęcia akcji na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji może trafić wyłącznie do nich - mówi "Rz" mec. Leszek Koziorowski, wspólnik kancelarii prawnej Gessel Koziorowski.

Spółka kupi akcje dla nieuprawnionej części załogi po cenie nominalnej 50 zł (czyli, jak wynika z naszych szacunków, za papiery warte ok. 670 mln zł zapłaci ok. 30 mln zł). Wyjątkiem dla kupna akcji własnych jest ich nabycie w celu zaoferowania obecnym lub byłym pracownikom związanym z firmą co najmniej trzy lata – mówi Koziorowski. JSW może je oddać załodze za darmo, ale na każdej ma 50 zł straty bilansowej.

Skarb Państwa planuje też przygotowanie transzy pracowniczej po cenie jak dla inwestorów indywidualnych, ale z wyższym limitem zapisów. (…)

 
Karolina Baca, Rzeczpospolita