Już jutro rozpoczyna się jubileuszowy X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

05.03.2019 Publikacje

5-6 marca br. w Jachrance odbędzie się X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, na którym zostaną omówione takie zagadnienia jak: zmiany w obszarze korporacyjnym, nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów, symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki SA, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i wiele innych tematów czeka na uczestników. Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne – ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne.

(…)Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone będą takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks – rzeczywistość – criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze – konsekwencje dla emitentów, nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.(…)

W trakcie drugiej sesji plenarnej prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizują kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).(…)

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzone zostanie fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. 

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A
  • Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną
  • Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony
  • Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną –  między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym
  • Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji – szybko i tanio
  • Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych – ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych
  • Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

W świetle obecnych realiów rynkowych nieodłącznym procesem związanym z rozwijaniem biznesu i realizacją projektów strategicznych w spółkach jest zapewnienie na ten cel odpowiedniego finansowania. Jednym z rozwiązań jest dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pamiętać przy tym jednak należy, że proces ten często wiąże się ze sformalizowaną, a także nieraz długotrwałą i kosztowną procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego przez organ nadzoru. Z tego względu w ramach warsztatu uczestnicy poznają szybkie i tanie sposoby na dokapitalizowanie spółek publicznych w świetle przepisów rozporządzenia prospektowego, które zacznie obowiązywać począwszy od lipca 2019 r. – zapowiada Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, Kancelaria GESSEL. (…)

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz PKO TFI jako Partnerzy Instytucjonalni; Baker McKenzie, CRIDO, Kancelaria GESSEL, JARA DRAPAŁA & PARTNERS, KMG.Legal, Kochański i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy.

Cały artykuł dostępny na: manager.inwestycje.pl

  

Mogą Cię zainteresować

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!