Już jutro rozpoczyna się jubileuszowy X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

05.03.2019 Publikacje

5-6 marca br. w Jachrance odbędzie się X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, na którym zostaną omówione takie zagadnienia jak: zmiany w obszarze korporacyjnym, nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów, symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki SA, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i wiele innych tematów czeka na uczestników. Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne – ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne.

(…)Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone będą takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks – rzeczywistość – criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze – konsekwencje dla emitentów, nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.(…)

W trakcie drugiej sesji plenarnej prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizują kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).(…)

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzone zostanie fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. 

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A
  • Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną
  • Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony
  • Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną –  między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym
  • Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji – szybko i tanio
  • Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych – ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych
  • Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

W świetle obecnych realiów rynkowych nieodłącznym procesem związanym z rozwijaniem biznesu i realizacją projektów strategicznych w spółkach jest zapewnienie na ten cel odpowiedniego finansowania. Jednym z rozwiązań jest dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pamiętać przy tym jednak należy, że proces ten często wiąże się ze sformalizowaną, a także nieraz długotrwałą i kosztowną procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego przez organ nadzoru. Z tego względu w ramach warsztatu uczestnicy poznają szybkie i tanie sposoby na dokapitalizowanie spółek publicznych w świetle przepisów rozporządzenia prospektowego, które zacznie obowiązywać począwszy od lipca 2019 r. – zapowiada Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, Kancelaria GESSEL. (…)

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz PKO TFI jako Partnerzy Instytucjonalni; Baker McKenzie, CRIDO, Kancelaria GESSEL, JARA DRAPAŁA & PARTNERS, KMG.Legal, Kochański i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy.

Cały artykuł dostępny na: manager.inwestycje.pl

  

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!