Już wkrótce w trosce o dostawców żywności prezes UOKiK ma mieć silniejszą pozycję

27.11.2018 Publikacje

Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już w pierwszej połowie grudnia. Podpisana przez prezydenta ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ma bowiem wejść w życie już 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. A stanie się to – jak wynikało w chwili zamykania numeru z informacji Rządowego Centrum Legislacji – najpóźniej 26 listopada. Przedsiębiorcy i dostawcy produktów rolnych mają więc niewiele czasu na zapoznanie się ze zmianami, a tych jest sporo.

(…) Znowelizowana ustawa na pewno umożliwi prezesowi UOKiK zintensyfikowanie kontroli przeprowadzanych w firmach. Trudno jednak ocenić, czy skutecznie rozwiąże problemy przedsiębiorców. Aktywność prezesa UOKiK w tym krótkim okresie obowiązywania ustawy i przeprowadzone kontrole ujawniły wszak nie tyle problemy z tzw. opłatami półkowymi, stosowanymi przez sieci detaliczne, ile z długimi terminami płatności i opóźnieniami w ich regulowaniu oraz przede wszystkim niezadowalającym dla producentów poziomem cen skupu produktów rolno-spożyw-czych. Jakkolwiek wprowadzone zmiany mogą rzeczywiście poszerzyć krąg przedsiębiorców mogących podlegać przepisom ustawy, wątpię, aby rozwiązały problemy interpretacyjne dotyczące definicji przewagi kontraktowej. Pośpiech resortu rolnictwa w przygotowywaniu zmian wynikał zapewne z licznych protestów rolników, ale i tak nie miał wpływu na sytuację na rynku owocowo–warzywnym. Szkoda więc, że prac tych nie skoordynowano z resortem pracującym nad ustawą o zatorach płatniczych, która także przewiduje kolejną zmianę właśnie znowelizowanej ustawy. Po raz kolejny deklaracje usprawnienia i zracjonalizowania procesu legislacyjnego, wynikające z prawa przedsiębiorców, pozostały jedynie na papierze, o ekonomii zmiany nie wspominając.

Cały artykuł dostępny jest w Dzienniku Gazecie Prawnej z dn. 27.11.2018.

   

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!