Już wkrótce w trosce o dostawców żywności prezes UOKiK ma mieć silniejszą pozycję

27.11.2018 Publikacje

Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już w pierwszej połowie grudnia. Podpisana przez prezydenta ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ma bowiem wejść w życie już 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. A stanie się to – jak wynikało w chwili zamykania numeru z informacji Rządowego Centrum Legislacji – najpóźniej 26 listopada. Przedsiębiorcy i dostawcy produktów rolnych mają więc niewiele czasu na zapoznanie się ze zmianami, a tych jest sporo.

(…) Znowelizowana ustawa na pewno umożliwi prezesowi UOKiK zintensyfikowanie kontroli przeprowadzanych w firmach. Trudno jednak ocenić, czy skutecznie rozwiąże problemy przedsiębiorców. Aktywność prezesa UOKiK w tym krótkim okresie obowiązywania ustawy i przeprowadzone kontrole ujawniły wszak nie tyle problemy z tzw. opłatami półkowymi, stosowanymi przez sieci detaliczne, ile z długimi terminami płatności i opóźnieniami w ich regulowaniu oraz przede wszystkim niezadowalającym dla producentów poziomem cen skupu produktów rolno-spożyw-czych. Jakkolwiek wprowadzone zmiany mogą rzeczywiście poszerzyć krąg przedsiębiorców mogących podlegać przepisom ustawy, wątpię, aby rozwiązały problemy interpretacyjne dotyczące definicji przewagi kontraktowej. Pośpiech resortu rolnictwa w przygotowywaniu zmian wynikał zapewne z licznych protestów rolników, ale i tak nie miał wpływu na sytuację na rynku owocowo–warzywnym. Szkoda więc, że prac tych nie skoordynowano z resortem pracującym nad ustawą o zatorach płatniczych, która także przewiduje kolejną zmianę właśnie znowelizowanej ustawy. Po raz kolejny deklaracje usprawnienia i zracjonalizowania procesu legislacyjnego, wynikające z prawa przedsiębiorców, pozostały jedynie na papierze, o ekonomii zmiany nie wspominając.

Cały artykuł dostępny jest w Dzienniku Gazecie Prawnej z dn. 27.11.2018.

   

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!