Kiedy szef musi wysłać PIT? Wstępnie wypełnione zeznanie – terminy, obowiązki

13.01.2020 Publikacje

W tym roku miały miejsce liczne zmiany związane z podatkami. Stawka PIT została obniżona z 18 do 17%, podatki powinniśmy przelewać na indywidualny mikrorachunek, a ponadto mamy do czynienia z rokiem przestępnym. Aby rozwiać wątpliwości, przypominamy, do kiedy pracodawca musi wysłać PIT oraz kiedy warto samodzielnie obliczyć podatek.

Większość podatników, w tym etatowcy, znajdzie potrzebne do rozliczenia ze skarbówką informacje (o przychodach, dochodach, kosztach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) w PIT-11. Do 31 stycznia firmy muszą przekazać te dokumenty w wersji elektronicznej do urzędów skarbowych. Następnie urzędnicy przygotują dla nas zeznania podatkowe, które będzie można sprawdzić do 30 kwietnia.

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

W tym roku pracodawcy są zobligowani przekazać pracownikom PIT-y do 2 marca. Zgodnie z ustawą mają na to czas do końca lutego, ale ponieważ ostatni dzień tego miesiąca wypada w sobotę, termin wydłuża się do pierwszego dnia roboczego, czyli 2 marca. Pracownik powinien otrzymać od pracodawcy PIT w wersji papierowej lub elektronicznej.

– Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom informacje o osiągniętych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za ubiegły rok do końca lutego. Dla ułatwienia obiegu dokumentów coraz więcej pracodawców decyduje się na dostarczanie PIT-11 drogą elektroniczną – mówi Katarzyna Lisowska,
radca prawny z kancelarii GESSEL.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym podatnik był zatrudniony w kilku miejscach, każda firma ma obowiązek przekazać mu oddzielny PIT – obojętnie, czy praca odbywała się na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło.

W deklaracjach podatkowych nie trzeba uwzględniać diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Są one zwolnione z PIT, ponieważ traktuje się je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy to także pełnienia obowiązków członka OKW w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Co zrobić, jeżeli brakuje PIT-a?

Firmy często proponują pracownikom osobisty odbiór dokumentów. Jeżeli osoba zatrudniona nie zgłosi się po PIT w wyznaczonym terminie, pracodawca musi dostarczyć dokument w inny sposób.

– Nakładając obowiązek przekazywania przez płatników PIT-11, ustawodawca nie wskazał metody dostarczenia dokumentu. Ustawa odnosi się jedynie do samej formy informacji, która ma być zgodna z określonym wzorem. Pracodawca nie może jednak zobowiązać pracownika do odbioru PIT-11 w siedzibie firmy. Przekazanie PIT-11 jest jego obowiązkiem i nie wolno „przerzucać” tej powinności na pracownika
– wyjaśnia Katarzyna Lisowska.

Nawet jeżeli nie dostaniemy od pracodawcy formularza PIT, nadal spoczywa na nas obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Bez informacji od pracodawcy sporządzenie zeznania rocznego jest trudne, aczkolwiek możliwe. Katarzyna Lisowska przypomina, że można posiłkować się innymi dostępnymi danymi, np. paskami wynagrodzeń, wyciągami bankowymi, umowami czy formularzami ZUS RMUA.

– Nieotrzymanie PIT-11 przed 30 kwietnia nie zwalnia podatnika z terminowego złożenia deklaracji i obowiązku zapłacenia podatku. Podatnik, który nie będzie w posiadaniu PIT-11 do końca lutego, powinien możliwe jak najszybciej skontaktować się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sprawy – podkreśla Katarzyna Lisowska. – Wobec braku kontaktu ze strony pracodawcy można zwrócić się z oficjalnym pismem ponaglającym. Dodatkowo warto poinformować o zaistniałej sytuacji urząd skarbowy. Za brak przekazania PIT-11 w ustawowym terminie pracodawcy grozi grzywna, w wysokości do 180 stawek dziennych – dodaje radca prawny z kancelarii GESSEL.

Urzędnicy wypełniają za nas PIT-y

Drugi rok z rzędu podatnicy mogą korzystać z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT. Zeznania podatkowe wypełnione przez pracowników fiskusa (PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38) będą na nasz czekać od 15 lutego (nie dotyczy to formularzy PIT-28 i PIT-36 składanych przez osoby wykazujące przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej).

Wypełnione zeznania podatkowe można sprawdzić i zweryfikować online. W tym celu należy zalogować się na profilu zaufanym (PZ) i przejść na stronę podatki.gov.pl lub dokonać logowania bezpośrednio na stronie, a następnie wybrać “Twój e-PIT za 2019 r.”

Do logowania przez stronę podatki.gov.pl potrzebne są: PESEL lub NIP oraz data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym za 2018 rok, jak też dodatkowe dane zawarte w formularzu PIT od wybranego płatnika.

Do potwierdzenia tożsamości będzie potrzebna kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 rok. Osoby, które otrzymały PIT-40A od organu rentowego i nie rozliczały się w 2018 r. samodzielnie, powinny podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT-40A.

Wypełniony przez skarbówkę formularz PIT można zaakceptować lub odrzucić, jednak nic się nie stanie, jeżeli nie podejmiemy żadnych czynności związanych z zeznaniem podatkowym, które czeka w systemie Twój e-PIT.

Skarbówka będzie czekać na naszą decyzję do 30 kwietnia. Po tym terminie uzna, że PIT został zaakceptowany, a do urzędu trafi przygotowana przez urzędników wersja formularza. Krótszy termin na rozliczenie się z fiskusem obowiązuje osoby, które składają PIT-28 za 2019 rok. Mają na to czas do 2 marca 2020 roku.

Jeżeli zdecydujemy się wprowadzić zmiany w gotowym formularzu PIT, powinniśmy je zapisać, a następnie własnoręcznie wysłać zeznanie podatkowe. Po wysyłce można pobrać z UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

 

PIT warto wysłać wcześniej w sytuacji, gdy liczymy na szybki zwrot podatku. Jednocześnie warto pamiętać, że nawet po wysyłce mamy prawo do korekty. Nie grożą nam z tego tytułu żadne sankcje.

– W przypadku późniejszego wykrycia błędów w obliczeniach, podatnik może złożyć korektę. Warto wskazać uzasadnienie korekty, np. okoliczność braku przekazania przez pracodawcę PIT-11 w terminie
– radzi Katarzyna Lisowska.

Oficjalnie zeznania podatkowe można składać od 15 lutego. Jeżeli podatnik prześle PIT wcześniej, za datę złożenia deklaracji urząd uzna 15 lutego. Fiskus będzie miał 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, licząc od terminu złożenia dokumentów.

Kogo obowiązuje mikrorachunek?

Sytuacja komplikuje się, jeżeli to podatnik musi zapłacić podatek. Od tego roku podatki PIT, CIT i VAT należy wpłacać wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Termin płatności podatku upływa 30 kwietnia.

Numer mikrorachunku można bezpłatnie wygenerować na stronie podatki.gov.pl po podaniu numeru PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (organizacje), jak też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wiele cennych informacji na temat deklaracji podatkowych za 2019 rok znajdziemy na stronie kis.gov.pl. Pomoc uzyskamy również, kontaktując się z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej pod numerem telefonu 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych).

 

Artykuł ukazał się na strefabiznesu.pl 

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys