Krzysztof Jasiński jest autorem artykułu "Kilka uwag de lege ferenda dla spółki z o.o.", który ukazał się w najnowszym wydaniu kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" (nr 3(24)/2020). 

Regulacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma długą historię w ustawodawstwie polskim[1]. Od przeszło 100 lat polski ustawodawca dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie (uwzględniając jednak okres PRL, w którym prywatna własność była w odwrocie). W tym czasie unormowania prawne jej dotyczące przeszły znaczną metamorfozę. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie propozycji dalszych zmian regulacji normatywnej spółki z o.o. w kontekście planowanego na 1 marca 2021 r. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego konstrukcji prostej spółki akcyjnej. 

Cały artykuł dostępny jest w kwartalniku naukowym wydawanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" (nr 3(24)/2020).

Krzysztof Jasiński
starszy prawnik, radca prawny
k.jasinski@gessel.pl 

 

[1] 2 Pierwszą polską regulacją po okresie rozbiorów normującą spółkę z  ograniczoną odpowiedzialnością był Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dziennik Praw 1919, nr 1, 5, poz. 201). Należy jednak mieć na względzie, że obowiązywał on jedynie na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Na terenach byłego zaboru pruskiego i austriackiego obowiązywało ustawodawstwo odpowiednio pruskie i austriackie sprzed 1918 r.