Krzysztof Jasiński jest autorem artykułu "Klauzula drag-along – podejście alternatywne", który ukazał się w najnowszym wydaniu miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" (nr 2021/5). 

Inspiracją do napisania tego artykułu była publikacja dr. Pawła Mazura, w której autor przedstawił ciekawą koncepcję opierającą się na założeniu, że tzw. klauzula drag along z punktu widzenia prawa polskiego stanowią umowy przedwstępne na rzecz osoby trzeciej. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie odmiennej koncepcji tego typu klauzul, która w przekonaniu autora niniejszego artykułu bardziej odpowiada ich istocie i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Cały artykuł dostępny jest w miesięczniku naukowym "Przegląd Prawa Handlowego" (nr 2021/5).

Krzysztof Jasiński
managing associate, radca prawny
k.jasinski@gessel.pl