KNF proponuje w związku z epidemią koronawirusa zmiany w regulacjach i sposobie wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

20.03.2020 Publikacje

Odczuwane powszechnie negatywne skutki rozprzestrzeniającej się po świecie fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniły również polskiego nadzorcę do wystąpienia z inicjatywą podjęcia w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym działań mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych podmiotów nadzorowanych, co z jednej strony ma pozwolić tym podmiotom na adekwatną reakcję wobec konkretnych wyzwań związanych z konsekwencjami epidemii, z drugiej zaś – na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

Inicjatywa Urzędu KNF przejawia się w przygotowaniu pakietu – nazwanego Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze Rynku Kapitałowego (PIN) – zawierającego propozycje zmian przepisów oraz podejścia w sposobie wykonywania nadzoru, które mają ogólne zadanie ułatwienie funkcjonowania podmiotów nadzorowanych w aktualnej, trudnej sytuacji rynkowej. Katalog tych propozycji ma charakter otwarty a jego poszczególne elementy mają być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji.

W katalogu tym znalazły się działania obliczone na realizację kilku podstawowych, zidentyfikowanych przez nadzorcę potrzeb: (i) zapewnienie utrzymania płynności na rynku, (ii) umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, (iii) ułatwienie pozyskiwania kapitału przez firmy, (iv) umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów.

Wśród konkretnych pomysłów KNF przewidzianych do wdrożenia znajdują się m.in.:

 1. prezentowanie indywidualnego podejścia do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, wraz z dostosowaniem w tym zakresie działań nadzorczych do aktualnej sytuacji rynkowej;
 2. Zmiany legislacyjne obejmujące:
 • wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych,
 • wydłużenie terminu przekazania raportów kwartalnych  i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za I kwartał roku obrotowego 2020,
 • wydłużenie terminu na przeprowadzenie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (ZWZ),
 • wydłużenie terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń przez ZWZ,
 • ułatwienie i przyśpieszenie procedowania nad memorandami informacyjnymi (dokumentami ofertowymi) wymaganymi przy pozyskiwaniu kapitału przez spółki;

3. prezentowanie pragmatycznego podejścia do wybranych działań nadzorczych, w tym:

 • w zakresie raportowania bieżącego – dokonanie przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków, jak również dopuszczenie możliwości  akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków,
 • odsunięcie w czasie zaplanowane działania pozasprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji),
 • w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji – uwzględnianie przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych wpływu czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną,
 • dopuszczenie przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów,
 • zaktualizowanie planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych,
 • nadanie uproszczonej formuły badaniom i ocenom nadzorczym BION, które będą przeprowadzane w 2020 r., uwzględniającej nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią.

Niewątpliwie, rzeczywisty sens, znaczenie i efektywność podejmowanych przez Urząd KNF działań w ramach omawianej inicjatywy PIN będzie można ustalić dopiero w jakiś czas po ich wdrożeniu. Na obecnym etapie  większość działań wymagających zmian legislacyjnych ujęta jest dość ogólne (hasłowo), i faktyczna ich ocena będzie możliwa dopiero po udostępnieniu projektów stosownych aktów prawnych. Natomiast sam fakt dostrzeżenia przez Urząd KNF potrzeby uruchomienia tego rodzaju działań pozwala patrzeć z pewną nadzieją na możliwość lepszej komunikacji i skuteczniejszego  reagowania przez nadzorcę na zgłaszane mu problemy w sferze egzekwowania obowiązków od podmiotów nadzorowanych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

leszek 1 150x150 dragowski male 150x150

Leszek Koziorowski

wspólnik, radca prawny

l.koziorowski@gessel.pl

 

Tomasz Drągowski

of counsel, radca prawny

t.dragowski@gessel.pl

 

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys