KNF proponuje w związku z epidemią koronawirusa zmiany w regulacjach i sposobie wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

20.03.2020 Publikacje

Odczuwane powszechnie negatywne skutki rozprzestrzeniającej się po świecie fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniły również polskiego nadzorcę do wystąpienia z inicjatywą podjęcia w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym działań mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych podmiotów nadzorowanych, co z jednej strony ma pozwolić tym podmiotom na adekwatną reakcję wobec konkretnych wyzwań związanych z konsekwencjami epidemii, z drugiej zaś – na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

Inicjatywa Urzędu KNF przejawia się w przygotowaniu pakietu – nazwanego Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze Rynku Kapitałowego (PIN) – zawierającego propozycje zmian przepisów oraz podejścia w sposobie wykonywania nadzoru, które mają ogólne zadanie ułatwienie funkcjonowania podmiotów nadzorowanych w aktualnej, trudnej sytuacji rynkowej. Katalog tych propozycji ma charakter otwarty a jego poszczególne elementy mają być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji.

W katalogu tym znalazły się działania obliczone na realizację kilku podstawowych, zidentyfikowanych przez nadzorcę potrzeb: (i) zapewnienie utrzymania płynności na rynku, (ii) umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, (iii) ułatwienie pozyskiwania kapitału przez firmy, (iv) umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów.

Wśród konkretnych pomysłów KNF przewidzianych do wdrożenia znajdują się m.in.:

 1. prezentowanie indywidualnego podejścia do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, wraz z dostosowaniem w tym zakresie działań nadzorczych do aktualnej sytuacji rynkowej;
 2. Zmiany legislacyjne obejmujące:
 • wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych,
 • wydłużenie terminu przekazania raportów kwartalnych  i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za I kwartał roku obrotowego 2020,
 • wydłużenie terminu na przeprowadzenie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (ZWZ),
 • wydłużenie terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń przez ZWZ,
 • ułatwienie i przyśpieszenie procedowania nad memorandami informacyjnymi (dokumentami ofertowymi) wymaganymi przy pozyskiwaniu kapitału przez spółki;

3. prezentowanie pragmatycznego podejścia do wybranych działań nadzorczych, w tym:

 • w zakresie raportowania bieżącego – dokonanie przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków, jak również dopuszczenie możliwości  akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków,
 • odsunięcie w czasie zaplanowane działania pozasprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji),
 • w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji – uwzględnianie przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych wpływu czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną,
 • dopuszczenie przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów,
 • zaktualizowanie planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych,
 • nadanie uproszczonej formuły badaniom i ocenom nadzorczym BION, które będą przeprowadzane w 2020 r., uwzględniającej nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią.

Niewątpliwie, rzeczywisty sens, znaczenie i efektywność podejmowanych przez Urząd KNF działań w ramach omawianej inicjatywy PIN będzie można ustalić dopiero w jakiś czas po ich wdrożeniu. Na obecnym etapie  większość działań wymagających zmian legislacyjnych ujęta jest dość ogólne (hasłowo), i faktyczna ich ocena będzie możliwa dopiero po udostępnieniu projektów stosownych aktów prawnych. Natomiast sam fakt dostrzeżenia przez Urząd KNF potrzeby uruchomienia tego rodzaju działań pozwala patrzeć z pewną nadzieją na możliwość lepszej komunikacji i skuteczniejszego  reagowania przez nadzorcę na zgłaszane mu problemy w sferze egzekwowania obowiązków od podmiotów nadzorowanych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

Leszek Koziorowski

wspólnik, radca prawny

l.koziorowski@gessel.pl

 

Tomasz Drągowski

of counsel, radca prawny

t.dragowski@gessel.pl

 

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!