Kolejne decyzje Prezesa UOKiK zobowiązujące banki do wprowadzenia modyfikacji w dotychczasowych sposobach informowania klientów o planowanych zmianach w umowach (trwały nośnik)

04.12.2017 Publikacje

Od kilku lat UOKiK prowadzi przeciwko 18 bankom postępowania, w których kwestionuje sposób, w jaki informują one swoich klientów o proponowanych zmianach w obowiązujących umowach o świadczenie usług bankowych.

Właśnie poinformowano o kolejnych decyzjach UOKiK, w których banki zobowiązały się do zmiany dotychczasowej praktyki – dotyczą one Euro Banku, Banku Handlowego i Banku Ochrony Środowiska; wcześniejsza decyzja – z dnia 10 maja 2017 – dotyczyła Credit Agricole Bank Polska.

 

Zarzuty UOKiK

UOKiK kwestionuje m.in. to, że propozycje zmian w sposobie świadczenia usług są udostępniane przez banki tylko w wewnętrznym systemie e-bankowości. Zgodnie z prawem, takie informacje bank powinien wysłać na trwałym nośniku. Jest nim np. list w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacja zapisana na nośniku USB, a także wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane. Zdaniem Urzędu, wewnętrzne systemy banków w obecnej formie nie spełniają cech trwałego nośnika informacji. Dzieje się tak, ponieważ systemy te są całkowicie pod kontrolą banków, a więc konsument nie ma gwarancji, że ich treść nie będzie zmieniana przez bank. Ponadto instytucje finansowe nie zapewniają dostępu do tych wiadomości po zakończeniu umowy, a także wymuszają na konsumentach dowiadywanie się, czy informacja o zmianach została udostępniona w serwisie.

 

Trwały nośnik

Pojęcie to było już przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ocenie Trybunału aby uznać, że nośnik ma cechy trwałości, należy udowodnić, iż przekazanie w nim informacji gwarantuje brak możliwości dokonywania zmian w ich zwartości, a także ich dostępność w odpowiednim okresie oraz pozwala konsumentom na ich odtworzenie w niezmienionej postaci.  W innym orzeczeniu Trybunał stwierdził, iż serwis internetowy banku (a w jego ramach działająca poczta elektroniczna) jako strona internetowa, aby mogła zostać uznana za trwały nośnik informacji, powinna umożliwiać użytkownikowi usług płatniczych przechowywanie informacji adresowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres właściwy do celów tych informacji i odtworzenie ich w niezmienionej postaci. Ponadto, aby stronę internetową można było uznać za trwały nośnik, należy wykluczyć możliwość wszelkiej jednostronnej zmiany jej treści przez dostawcę usług płatniczych lub innego przedsiębiorcę, któremu powierzy się zarządzanie tą stroną. Trybunał zwrócił także uwagę na konieczność dostarczenia informacji wymaganych prawem, a nie jedynie ich udostępnienie w ramach serwisu internetowego banku.

W wyroku z 25 stycznia 2017 r., C-373/15, na który powołuje się w swoich decyzjach Prezes UOKiK, Trybunał stwierdził, że przekazywane konsumentom informacje o planowanych zmianach poprzez skrzynkę poczty elektronicznej na stronie internetowej bankowości elektronicznej można uznać za dostarczone na trwałym nośniku tylko wtedy, gdy:

  • strona internetowa daje konsumentowi możliwość przechowywania informacji adresowanych osobiście do niego w sposób umożliwiających dostęp do nich ich odtworzenie w niezmienionej postaci we właściwym okresie, bez możliwości jednostronnego wprowadzenia przez dostawcę usług zmian do ich treści oraz
  • aktywnym zachowaniu się dostawcy usług, zmierzającym do poinformowania konsumenta
    o istnieniu i dostępności takich informacji na wskazanej stronie internetowej w sytuacji, kiedy konsument, w celu zapoznania się z nowymi informacjami, jest zmuszony wejść na tę stronę internetową. Samo umieszczenie informacji na stronie internetowej, bez aktywnego poinformowania przez bank o tym fakcie konsumentów, jest jedynie udostępnieniem informacji,
    a nie jej dostarczeniem.

 

Działania UOKiK

Warto zauważyć, że Prezes nie nałożył na banki kary finansowej, natomiast zobowiązał je – obok konieczności zmiany dotychczasowego sposobu działania – do zrekompensowania konsumentom poniesionych z tego tytułu strat. Z punktu widzenia konsumentów banków, takie rozwiązanie jest na pewno korzystniejsze, tym bardziej, że łączną wartość przysporzenia konsumenckiego UOKiK szacuje na ok. 80 mln zł. Konsumenci otrzymają od banków informacje o tym, w jaki sposób mogą skorzystać z rekompensaty.
W następnych miesiącach należy się spodziewać decyzji, dotyczących kolejnych banków.

 

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Wspólnik, radca prawny

b.kasztelan@gessel.pl

+48 22 318 69 57

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys