Komitet Audytu w świetle nowych regulacji

01.01.2010 Publikacje

W dniu 6 grudnia 2009 roku minął ostatecznie termin, w którym m.in. spółki publiczne powinny dostosować się do przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649, dalej jako „Ustawa”). Ustawa tworzy m.in. nową kategorię podmiotów, tj. jednostki zainteresowania publicznego (pełny katalog powyższych podmiotów wskazuje art. 2 ust. 4 Ustawy) i nakłada na nie dodatkowy obowiązek w zakresie rewizji i nadzoru finansowego.
Obowiązek ten ma być przede wszystkim realizowany poprzez konieczność utworzenia w ramach organu nadzoru Komitetu Audytu w charakterze ciała doradczo-opiniującego. Komitet Audytu składać się powinien z nie mniej niż 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Wyjątkiem są spółki publiczne, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków – w nich zadania Komitetu Audytu realizować może rada nadzorcza in corpore.

Komitet Audytu w wielu spółkach publicznych funkcjonował jeszcze przed wejściem w życie Ustawy. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie miały jednakże charakter wyłącznie zasad corporate governance na gruncie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zaleceń Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE). Obowiązek utworzenia Komitetu Audytu wiąże się niewątpliwie z koniecznością dostosowania dotychczasowej dokumentacji korporacyjnej spółki publicznej. Dokumentem podstawowym dla działań Komitetu Audytu powinien być przyjęty przez radę nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu. Powinien on obejmować swoim zakresem m.in. zasady wyboru Komitetu oraz uzupełniania jego składu, zakres kompetencji, pozycję w spółce i relacje z organami spółki.

Poniżej zamieszczamy adres strony internetowej, z której możecie Państwo pobrać przykładowy Regulamin Komitetu Audytu stworzony przez Kancelarię Gessel.

Regulamin Komitetu Audytu 

Powyższy wzór stanowi pewną propozycję standardowych rozwiązań, który powinien zostać dostosowany do struktury konkretnej spółki publicznej. W razie wątpliwości bądź pytań związanych z wprowadzeniem powyższego Regulaminu, pozostajemy otwarci na Państwa pytania.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys