Koronawirus a obowiązki informacyjne

12.03.2020 Publikacje

Pandemia koronawirusa wywiera bezpośredni i negatywny wpływ na rynki finansowe, w tym europejskie rynki kapitałowe. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w wyniku dyskusji przeprowadzonej z właściwymi organami krajowymi (w tym Komisją Nadzoru Finansowego) udzielił uczestnikom rynku zaleceń dotyczących zapobiegania skutkom koronawirusa.

W szczególności, zalecenia ESMA wywierają wpływ na realizację przez emitentów obowiązków informacyjnych poprzez wskazanie na:  

  • konieczność uwzględnienia informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa w raporcie rocznym za 2019 rok, jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w kolejnych raportach okresowych,
  • konieczność szczególnego uwzględnienia informacji o wpływie koronawirusa na fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową emitentów w ramach realizacji przez nich obowiązków informacyjnych wynikających z tzw. rozporządzenia MAR – między innymi poprzez niezwłoczne raportowanie o takich zdarzeniach w trybie art. 17 MAR.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy rynków finansowych, powinni przygotować się na zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa. Zarządzających aktywami zobowiązano do dalszego stosowania wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem i podejmowania w związku z tym odpowiednich działania.

Chociaż zalecenia te nie mają charakteru wiążącego, to ich uwzględnienie wydaje się niezbędne. Europejski Organ Nadzoru wyraźnie zastrzega sobie możliwość skorzystania w przyszłości ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów. Ponadto, należy się spodziewać, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie egzekwować od podmiotów nadzorowanych zastosowania się do instrukcji udzielonych przez ESMA.

 

Kontakt

Leszek Koziorowski

wspólnik, radca prawny

l.koziorowski@gessel.pl

leszek 1 150x150

Magdalena Szeplik

managing associate, adwokat

m.szeplik@gessel.pl

magdalena szeplik e1569923342227 150x150

Urszula Śleszycka

prawnik

u.sleszycka@gessel.pl

stu 1953kopia e1574323964649 150x150

 

Mogą Cię zainteresować

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys