Koszty debiutu na GPW wzrosną. Od nowego roku spółki przygotowujące się do IPO będą musiały posiadać komitet audytu

03.10.2019 Publikacje

Od 2020 r. wszystkie spółki ubiegające się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na GPW będą musiały posiadać komitet audytu. To oznacza wyższe koszty i więcej formalności dla przyszłych emitentów.

Nowelizacja przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zmiany dotkną również przyszłych emitentów. Zgodnie z nowymi założeniami spółki, planujące debiut na GPW, będą musiały stosować przepisy ustawy o biegłych rewidentach dotyczące posiadania komitetu audytu i stosowania wybranych artykułów ustawy regulujących kwestie działalności komitetu audytu.

Cel regulacji to wzmocnienie nadzoru publicznego

Ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. Chodzi przede wszystkim o powołanie nowej scentralizowanej instytucji – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi dotychczasową Komisję Nadzoru Audytowego. Ponadto zostanie poszerzony również zakres działalności firm audytorskich podlegających nadzorowi publicznemu. (…)

Większe wymagania dla debiutujących spółek

Zmiana przepisów wpłynie również istotnie na przyszłych emitentów. Od nowego roku wszystkie spółki ubiegające się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku głównym GPW będą musiały posiadać komitet audytu. Zdaniem adw. Magdaleny Szeplik z Kancelarii GESSEL dodatkowe obowiązki nałożone przez polskiego ustawodawcę zdecydowanie wykraczają poza ramy dyrektywy, którą ta nowelizacja miała wdrażać (dot. dyrektywy nr 2006/43/WE z 17.05.2016 r.).

– Mamy tutaj do czynienia, jak w przypadku wielu innych ustaw, ze zjawiskiem tzw. gold plating’u, czyli nadmiernej transpozycji dyrektywy przez polskiego ustawodawcę. Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy zmiana w tym zakresie ma zapewnić inwestorom większą wiarygodność informacji ujawnianych w procesie IPO – tłumaczy Strefie Inwestorów adw. Magdalena Szeplik.

– Do tej pory komitet audytu był wymagany z chwilą dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, następuje więc istotne przesunięcie w czasie obowiązków przyszłych emitentów, co nie znajduje potwierdzenia w przepisach dyrektywy – dodaje mec. Szeplik. (…)

Wyższe koszty i więcej formalności

Nowe obowiązki nałożone na debiutujące spółki wiązać się będą ze wzrostem kosztów. Członkowie komitetu audytu muszą otrzymać wyższe wynagrodzenie ponieważ ponoszą większe ryzyko odpowiedzialności.

– Dla spółek ta nowelizacja oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia członków komitetu audytu. Praktyką bowiem jest, że członkowie rad nadzorczych powołani w skład komitetu audytu otrzymują wyższe wynagrodzenie z uwagi na większy zakres obowiązków i podwyższone ryzyko odpowiedzialności za naruszenia ustawy o biegłych. Wiąże się to również z koniecznością opracowania dokumentów wymaganych ustawą o biegłych w okresie kiedy działania takiego podmiotu powinny być skoncentrowane na przygotowaniu prospektu – tłumaczy Magdalena Szeplik z Kancelarii GESSEL. (…)

– Jako doradca przy procesach IPO mogę stwierdzić, że rzadko zdarza się, aby skład rady nadzorczej nie wymagał zmian dla potrzeb powołania komitetu audytu – wskazuje mec. Szeplik.

Co ciekawe, obowiązek posiadania komitetu audytu od przyszłego roku będzie dotyczyć również wszystkich podmiotów, które mają zawieszone przez KNF postępowania w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Okazuje się zatem, że polski ustawodawca ma zamiar dosyć mocno wzmocnić nadzór publiczny w zakresie działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich. Cel wydaje się słuszny. Szczególnie mając na uwadze wydarzenia z ostatnich lat związane z nieprawidłowościami wykazanymi w raportach finansowych spółki Getback. Niemniej jednak zmiany mogą być dotkliwe dla przyszłych emitentów. Posiadanie bowiem komitetu audytu wiązać się będzie dla nich ze wzrostem kosztów i formalności i to jeszcze przed pozyskaniem kapitału z rynku.

 

Magdalena Szeplik

m.szeplik@gessel.pl

 

Pełna treść artykułu znajduje się na stronie strefainwestorow.pl

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!