Eksperci negatywnie oceniają umożliwienie pracy zdalnej wszystkim osobom mogącym świadczyć pracę z domu. Takie rozwiązanie wprowadzono w Niemczech

Eksperci negatywnie oceniają umożliwienie pracy zdalnej wszystkim osobom mogącym świadczyć pracę z domu. Takie rozwiązanie wprowadzono w Niemczech. W tym roku u naszych zachodnich sąsiadów weszło w życie rozporządzenie, które nałożyło na pracodawców obowiązek oferowania home office pracownikom biurowym lub osobom wykonującym pracę zbliżoną do biurowej. Przepisy obejmują zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne firmy. Z ich przestrzegania są zwolnieni jedynie pracodawcy, w których przypadku wprowadzenie pracy zdalnej uniemożliwiają „ważne powody operacyjne", np. gdy pracownik roznosi pocztę w zakładzie pracy czy wydaje materiały. W Polsce nie obowiązują podobne regulacje, choć pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną podczas pandemii. (...)

Pracodawcy powinni iść na rękę pracownikom

W Niemczech pracownik, który otrzyma propozycję pracy zdalnej, nie musi jej zaakceptować, ale rząd zachęca do home office. Jeżeli praca zdalna w firmie jest niemożliwa, pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki bezpieczeństwa. Np. każda organizacja zatrudniająca powyżej 10 osób musi podzielić pracowników na grupy, a pracodawcy mają umożliwić pracownikom stacjonarnym elastyczne godziny pracy, aby ci nie musieli dojeżdżać do firmy w godzinach szczytu. W Polsce nie wszyscy wprowadzili podobne środki ostrożności. Nie ma np. przepisów, które narzucałyby pracę w trybie zmianowym, a możliwości wdrożenia pracy zdalnej są ograniczone.

- Praca zdalna nie jest możliwa ani celowa do wprowadzenia w warunkach każdego zakładu pracy i wobec wszystkich pracowników. To, czy dany rodzaj pracy da się wykonywać zdalnie albo czy jego wykonywanie w warunkach pracy zdalnej jest celowe, powinno być każdorazowo oceniane w sposób indywidualny przez pracodawcę. Regulacje prawne powinny zmierzać w kierunku stworzenia narzędzi, ale decyzję co do ich wykorzystania należy pozostawić pracodawcy. To przecież on organizuje pracę, ponosi ryzyko gospodarcze i to na nim ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich narzędzi - mówi Adam Kraszewski, radca prawny z Kancelarii GESSEL.

Praca zdalna raczej przyjmie się na stałe. Z badania zrealizowanego w Stanach Zjednoczonych przez PwC wynika, że 69 proc. firm świadczących usługi finansowe po pandemii planuje zagwarantować pracownikom prawo do home office przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce praca zdalna najlepiej się przyjęła w firmach o wysokim poziomie cyfryza-cji, gdzie była standardem jeszcze przed pandemią.

 

Pełna treść artykułu dostępna jest w Dzienniku Polskim.