Kupiłem akcje Solara w ofercie publicznej. Straciłem na tej inwestycji. Czuję się oszukany. Jakie mam możliwości dochodzenia swoich roszczeń?

16.03.2013 Publikacje

Aby inwestor mógł dochodzić odpowiedzialności cywilnej od osób, które sprzedały mu akcje, muszą jednocześnie zachodzić trzy przesłanki: szkoda, niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie oraz występujący między tymi faktami związek przyczynowy. Chodzi o dowiedzenie przed sądem, że szkoda została spowodowana konkretnym działaniem. Przyjrzyjmy się temu konkretnemu przypadkowi. Jeżeli inwestor kupił po 13 zł akcje Solara podczas pierwszej oferty publicznej w kwietniu 2012 r. i sprzedał je wczoraj, kiedy kosztowały 6,5 zł, to faktycznie poniósł szkodę (stratę). Trzeba jednak jeszcze wskazać przyczynę, która wywołała szkodę. W tej sprawie należy wykazać, że zapisy przedstawione w prospekcie emisyjnym były nieprawdziwe lub niekompletne, a więc decyzja o zakupie akcji była oparta na nieprawdziwych informacjach.

Dopiero po tym, jak sąd uzna, że faktycznie dane przedstawione w prospekcie były nierzetelne, a inwestor sprzedał akcje ze stratą, możliwe będzie przyznanie odszkodowania w wysokości rzeczywistej szkody. Sporządzający prospekt być może będzie się starał udowodnić, że nie zawinił, ale jest to praktycznie niemożliwe.

Jeśli chodzi o odszkodowanie, to wprawdzie można się starać wykazać utracone korzyści, ale przekonanie sądu, że zamiast akcji Solara kupiłoby się papiery udziałowe innej spółki, której notowania wzrosły, jest czymś z gatunku science fiction.

Należy jednak podkreślić, że ewentualna decyzja sądu przyznająca odszkodowanie, np. funduszom inwestycyjnym i emerytalnym nie oznacza, że inni inwestorzy mogą się udać prosto do spółki po rekompensatę. Inwestorzy chcący uzyskać odszkodowanie muszą pójść do sądu i wygrać swoją sprawę. Również ewentualna kara przyznana spółce przez KNF nie oznacza, że straty inwestorów automatycznie zostaną zrekompensowane.

Mogą Cię zainteresować

24.03.2023

Rocznik M&A 2022

W 2022 roku doradzaliśmy przy 30 transakcjach o wartości ponad 3 miliardów złotych, pokazując nasze doświadczenie i zaangażowanie w sprawy naszych klientów. Nasi prawnic...

Publikacje
Rocznik M&A 2022

07.02.2023

Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości

W wielu obszarach prawa, na zgłaszane postulaty zmian, słyszymy „nie da się bo …”. Taka też sytuacja miała miejsce w zakresie uregulowania kontroli trzeźwości i pracy zd...

Publikacje
Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!