Kupiłem akcje Solara w ofercie publicznej. Straciłem na tej inwestycji. Czuję się oszukany. Jakie mam możliwości dochodzenia swoich roszczeń?

16.03.2013 Publikacje

Aby inwestor mógł dochodzić odpowiedzialności cywilnej od osób, które sprzedały mu akcje, muszą jednocześnie zachodzić trzy przesłanki: szkoda, niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie oraz występujący między tymi faktami związek przyczynowy. Chodzi o dowiedzenie przed sądem, że szkoda została spowodowana konkretnym działaniem. Przyjrzyjmy się temu konkretnemu przypadkowi. Jeżeli inwestor kupił po 13 zł akcje Solara podczas pierwszej oferty publicznej w kwietniu 2012 r. i sprzedał je wczoraj, kiedy kosztowały 6,5 zł, to faktycznie poniósł szkodę (stratę). Trzeba jednak jeszcze wskazać przyczynę, która wywołała szkodę. W tej sprawie należy wykazać, że zapisy przedstawione w prospekcie emisyjnym były nieprawdziwe lub niekompletne, a więc decyzja o zakupie akcji była oparta na nieprawdziwych informacjach.

Dopiero po tym, jak sąd uzna, że faktycznie dane przedstawione w prospekcie były nierzetelne, a inwestor sprzedał akcje ze stratą, możliwe będzie przyznanie odszkodowania w wysokości rzeczywistej szkody. Sporządzający prospekt być może będzie się starał udowodnić, że nie zawinił, ale jest to praktycznie niemożliwe.

Jeśli chodzi o odszkodowanie, to wprawdzie można się starać wykazać utracone korzyści, ale przekonanie sądu, że zamiast akcji Solara kupiłoby się papiery udziałowe innej spółki, której notowania wzrosły, jest czymś z gatunku science fiction.

Należy jednak podkreślić, że ewentualna decyzja sądu przyznająca odszkodowanie, np. funduszom inwestycyjnym i emerytalnym nie oznacza, że inni inwestorzy mogą się udać prosto do spółki po rekompensatę. Inwestorzy chcący uzyskać odszkodowanie muszą pójść do sądu i wygrać swoją sprawę. Również ewentualna kara przyznana spółce przez KNF nie oznacza, że straty inwestorów automatycznie zostaną zrekompensowane.

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!