Można nie mieć akcji i głosować na walnym zgromadzeniu

03.08.2009 Publikacje

Kontrowersje wśród prawników i inwestorów wzbudza jeden z nowych przepisów znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych. Chodzi o dwa punkty art. 406. Jeden mówi, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami firmy 16 dni przed WZA (teraz rejestracja na walne odbywa się właśnie z takim wyprzedzeniem). Inny punkt tego samego artykułu mówi zaś, że akcjonariusze mogą handlować akcjami – w tym sprzedać wszystkie – od dnia rejestracji do walnego zgromadzenia.

Według Leszka Koziorowskiego, wspólnika w Kancelarii GESSEL, przepis ten oznacza, że można głosować na walnym zgromadzeniu, mimo że nie jest się już akcjonariuszem spółki. – Choć pojawiają się opinie, że prawo do uczestniczenia w WZA nie jest tożsame z prawem wykonywania głosu, to moim zdaniem jednak kwestii tych nie powinno się rozdzielać. W prawie anglosaskim mówi się wręcz o „empty voting”, opisując wszystkie związane z nim ryzyka. Sądzę, że ustawodawca musiał mieć tego świadomość i że wprowadzenie zapisu pozwalającego na obracanie akcjami po rejestracji na walne zgromadzenie było przemyślanym działaniem. Trzeba też przecież pamiętać, że w literaturze tematu nie ma wielu przykładów nieuczciwego wykorzystania przepisu o „empty voting”, a przynajmniej ja nie spotkałem się z tak drastyczną sytuacją – mówił Koziorowski (…)

Urszula Zielińska, Parkiet

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!