Można wystawić bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom

05.10.2010 Publikacje

Bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana sądowa klauzula wykonalności.

OPINIA Piotra Schramma 

W mej ocenie nie jest przekonywująca argumentacja SN, głównie wobec art. 97 i 98 ustawy – Prawo bankowe (u.p.b.), tym bardziej jeśli SN podkreśla, iż wyjątkowy charakter ww. regulacji, stanowiących o przywilejach banków, należy interpretować ściśle. Argumentacja SN nie potwierdza w mej ocenie możliwości wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ww. ustawy, w sytuacji kiedy przeciwko dłużnikowi banku, za jego życia, nie został wystawiony bankowy tytuł wykonawczy. Art. 98 ust. 2 u.p.b., na który powołuje się SN, stanowi, iż podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko spadkobiercom dłużnika, ale jednocześnie przepis ten odwołuje się do art. 97 ust. 1 u.p.b., który stanowi, iż bankowy tytuł wykonawczy może być nadany wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie w sprawie poddania się egzekucji. Wobec powyższego nasuwa się pytanie, czy skoro bankowy tytuł wykonawczy nie został wydany przeciwko dłużnikowi banku, a nie może być wydany po jego śmierci – to czy możliwe jest wydanie bankowego tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy dłużnika, niebędącego osobą, o jakiej mówi art. 97 ust. 1 u.p.b. Mając na uwadze konieczność ścisłego interpretowania uprawnień banków – stanowisko wyrażone przez SN należy ocenić krytycznie.

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys