Musimy sami stać się zmianą

20.10.2015 Publikacje

Senior to wartość. Potencjał. Doświadczenie. Kapitał. Jako prawnik powtarzałem i powtarzam od łat, że doświadczenie jest tym, czego nie mogę wyczytać z podręcznika, a jednocześnie tym, co jest szalenie ważne lub nawet najważniejsze w naszym życiu. Jak to się ma do zagadnień senioralnych? Otóż w sposób niemożliwy do przecenienia.

Jesień życia to określenie całkowicie pozaprawne. Mimo to jednak czas dojrzałości, doświadczenia, wiedzy chciałbym jako prawnik, ale przede wszystkim jako człowiek, widzieć i rozumieć jako czas słonecznego lata. Aby tak się stało, konieczna jest zmiana. Wykluczenie cyfrowe, paradoks czwartego piętra, trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, częste wykluczenie społeczne z jesieni życia uczyniły zimę, podczas gdy postulat ludzki i postulat prawny to ani jesień, ani zima, lecz lato życia.

Czy system prawny dziś jest wystarczający, czy powinien się zmieniać Czy istniejące normy ochrony prawnej chronią?A nawet jeśli chromą – czy również ułatwiają, aktywnie zabezpieczają, kreują lepsze życie naszych seniorów?

Konieczna, w pełni uzasadniona przyszłość to telemedycyna, e-recepta, otwarcie seniorów dla świata technologii i technologii dla świata seniorów. Społeczne wykluczenie i teoria jesieni życia to nie tylko utrapienie dla samych seniorów, dla ich rodzin i bliskich, ale również wyższe koszty dla państwa i jednocześnie potencjał niewykorzystany w sferze gospodarki i biznesu. Czy to coś złego, że mówimy o biznesie? Jestem pewien, że nie. Jeśli i o ile polepszy to życie seniorów.

Przepisy prawa muszą ewoluować, ponieważ nie wystarczy już „podstawowa ochrona” seniorów, potrzebne są zmiany idące dalej, nadążające za zmianami technologicznymi, a nawet je inspirujące. Społeczeństwo się starzeje. Świat się zmienia i będzie się zmieniał. Technologie będą stwarzały potencjał, przepisy prawa muszą iść z nimi w szeregu, w innej sytuacji wykluczenie będzie się bowiem powiększało.

Konkludując zatem, praca nad koncepcją i treścią przepisów prawa dla seniorów – tak, analiza zmian w świecie, aby zapewnić środowisko dobrego życia dla seniorów, poprzez środowisko prawne – tak, angażowanie seniorów w życie najmłodszych członków rodzin -tak. Senior mentorem życia dla juniora, junior zaś mentorem technologii dla seniora – tak. Wszystko to natomiast w ramach dobrego prawa. Prawo seniora – kompleksowe, dynamiczne, jak życie.

Każdy z nas będzie seniorem. Mam nadzieję. Dlatego jak mówi M. Gandhi: „Musimy sami stać się zmianą, której oczekujemy w świecie”.

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!