Pytamy ile wart jest rynek usług prawniczych w Polsce dla największych 50 kancelarii?(…) Mec. Beata Gessel, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL szacuje dla FORBES’a, że jest to 600-800 mln zł rocznie. – Dużą część tej kwoty wypracowuje pierwsza piętnastka – uważa mec. Gessel. Jej zdaniem ubiegły rok był dobry dla większości kancelarii, a 2006 powinien być jeszcze lepszy. – Rynek wzrośnie o 20-30%. W kluczowych specjalizacjach wzrost wartości transakcji oraz obrotów firm prawniczych będzie jeszcze bardziej wyraźny – prognozuje Beata Gessel. Widać ruch na rynku kapitałowym oraz w fuzjach i przejęciach. Dużo pracy będzie miał również departament nieruchomości w kancelarii. Rośnie ilość transakcji z dziedziny M&A, które są realizowane na GPW. Dlaczego? – Przykładów nie trzeba szukać daleko, tylko przy ostatnich projektach nabycia akcji Zelmera, Pekaesu czy Jelfy, które kancelaria GESSEL realizowała, pracowali wspólnie eksperci od rynku kapitałowego oraz fuzji i przejęć – mówi Beata Gessel.