Niełatwo wygrać w sądzie

02.02.2007 Publikacje

Choć kodeks pracy od ponad 10 lat zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu, to sądowe sprawy są trudne – mówi Dorota Bryndal, wspólnik w Kancelarii GESSEL, w rozmowie z Pulsem Biznesu. 

Szczególne znaczenie miała ostatnia nowelizacja, która weszła w życie z początkiem 2004 r. Doprecyzowano w niej zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Ma ona znaczenie dla działań procesowych, gdyż zmieniła rozkład ciężaru dowodu przewidzianego w art. 6 k.c. Nowe przepisy zwolniły pracownika z konieczności udowodnienia faktu jego dyskryminacji. To pracodawca, chcąc zwolnić się od odpowiedzialności, winien udowodnić, że nie dyskryminuje pracownika. Nowe przepisy wprowadziły też sankcję za naruszenie zakazu dyskryminacji, zgodnie z którą osoba dyskryminowana ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę. W mojej ocenie trudniejsze są sprawy sporne o lobbing – mówi Dorota Bryndal. Dotyczą bowiem zasadniczo negatywnych następstw pracy w sferze psychiki, a samo zjawisko mobbingu, choć zdefiniowane w przepisach prawa pracy, jest trudniejsze do udowodnienia. W postępowaniu sądowym problemem może być nie wykazanie, że doszło do nękania czy zastraszania pracownika, lecz wykazanie, że w sprawie występują pozostałe przesłanki konieczne dla zaistnienia tego zjawiska, takie jako okoliczność uporczywego i długotrwałego procederu. Zdaniem mecenas Bryndal, w dodatku dochodzą do tego jeszcze reguły dowodowe. W tym wypadku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracownik jest obowiązany do przytoczenia faktów wskazujących na mobbing i ich udowodnienia.

 

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys