Niepełnosprawny kierownik nie popracuje w nocy

09.07.2010 Publikacje

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych określa szczegółowo ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one pierwszeństwo wobec regulacji wynikających w szczególności z kodeksu pracy. Ponieważ praca w porze nocnej nie jest zgodna z naturalnym cyklem biologicznym człowieka, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza szczegółowe regulacje mające na celu ochronę ich zdrowia. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten dotyczy pracowników niepełnosprawnych niezależnie od stopnia niepełnosprawności Należy również uznać, że zakaz zatrudniania takich osób w porze nocnej dotyczy nie tylko szeregowych pracowników, ale również zarządzających zakładem pracy. Od zakazu zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie bowiem z art. 16 ust 1 pkt 1 ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Ponadto ograniczenie pracy osób niepełnosprawnych w porze nocnej nie ma zastosowania, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty tych badań ponosi pracodawca.
 

Mogą Cię zainteresować

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys