Nowa ustawa o obligacjach – nowe możliwości na rynku obligacji

10.12.2013 Publikacje

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy o obligacjach, który w zamierzeniu ma zastąpić dotychczas obowiązującą od 1995 roku ustawę o obligacjach oraz wprowadzić „nowe” rozwiązania idące naprzeciw oczekiwaniom emitentów oraz inwestorów na rynku kapitałowym, a także uporządkować i rozstrzygnąć szereg dotychczas istniejących wątpliwości prawnych związanych z procesem emisji obligacji. Poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze propozycje zmian.

Projekt ustawy stwarza podstawy prawne do działania zgromadzenia obligatariuszy oraz szczegółowo reguluje sposób jego zwołania, zakres kompetencji oraz zasady podejmowania i zaskarżania uchwał. Zmiany mają umożliwić – w zależności od potrzeb emitenta – dokonywanie zmiany warunków emisji obligacji oraz zagwarantować obligatariuszom szersze prawo do informacji o emitencie.

Projekt wprowadza nowe rodzaje instrumentów, tj. obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste (mogą nie posiadać terminu wykupu poza przypadkami likwidacji, upadłości bądź zwłoki w zapłacie świadczeń oraz przewidujących jedynie świadczenie emitenta w postaci odsetek).

Projekt usuwa wątpliwości dotyczące możliwości emitowania obligacji pod prawem polskim przez podmioty zagraniczne. Z tej m.in. przyczyny wprowadzono rozwiązanie, iż do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z obligacji właściwy będzie sąd m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście. Kolejną nowością jest wprowadzenie możliwości emitowania obligacji przez SPV, których jedynym przedmiotem działalności jest pozyskiwanie tego rodzaju finansowania oraz zliberalizowanie wymogów dotyczących przedstawienia sprawozdań finansowych w przypadku emisji obligacji przez przedsiębiorstwo typu „start-up”.

W celu usunięcia wątpliwości, projekt doprecyzuje także jakie cechy powinien spełniać podmiot dokonujący wyceny przedmiotu zastawu lub hipoteki oraz określa jakie prawa mogą być obciążone hipoteką.

Ponadto, projekt ustawy reguluje procedurę „rolowania” obligacji, a także określa, że takie prawo jest jednym z uprawnień niemajątkowych obligatariusza wynikających z obligacji. W przypadku nowej emisji obligacji, w celu dokonania wykupu obligacji rolowanych, zniesiono wymogi ponawiania niektórych dokumentów w związku z procesem emisyjnym.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!