Dla mnie jako arbitra i praktyka największe znaczenie miały zmiany prawa, mające bezpośredni wpływ na postępowania arbitrażowe i instytucję arbitrażu w Polsce. Zmiany te są pozytywne z punktu widzenia przedsiębiorców i użytkowników arbitrażu, gdyż znacząco usprawniły postępowania arbitrażowe.

Jedna ze zmian dotyczy prawa upadłościowego i przewiduje, że w razie upadłości zapis na arbitraż nie traci na ważności. Wcześniej, gdy jedna ze stron ogłaszała upadłość, następowało umorzenie postępowania arbitrażowego. W Sądzie Arbitrażowym Lewiatan były przypadki, w których postępowanie musiało zostać umorzone nawet przed samym wydaniem wyroku z uwagi na upadłość jednej ze stron. Przepis ten działał najczęściej, o dziwo, przeciwko interesom upadłego. Obecne rozwiązanie pozwala na kontynuację postępowania arbitrażowego.

Drugą pozytywną zmianą było zastąpienie trzystopniowego postępowania postarbitrażowego na rzecz dwustopniowego. Jak już wypowiadałam się na łamach Rzeczpospolitej, byliśmy jedną z ostatnich europejskich jurysdykcji, która utrzymywały zachowawczy, wielostopniowy model uchylania wyroków arbitrażowych. Pod tym względem dogoniliśmy w końcu resztę Europy.