Nowelizacje usprawniły arbitraż

02.11.2015 Publikacje

Dla mnie jako arbitra i praktyka największe znaczenie miały zmiany prawa, mające bezpośredni wpływ na postępowania arbitrażowe i instytucję arbitrażu w Polsce. Zmiany te są pozytywne z punktu widzenia przedsiębiorców i użytkowników arbitrażu, gdyż znacząco usprawniły postępowania arbitrażowe.

Jedna ze zmian dotyczy prawa upadłościowego i przewiduje, że w razie upadłości zapis na arbitraż nie traci na ważności. Wcześniej, gdy jedna ze stron ogłaszała upadłość, następowało umorzenie postępowania arbitrażowego. W Sądzie Arbitrażowym Lewiatan były przypadki, w których postępowanie musiało zostać umorzone nawet przed samym wydaniem wyroku z uwagi na upadłość jednej ze stron. Przepis ten działał najczęściej, o dziwo, przeciwko interesom upadłego. Obecne rozwiązanie pozwala na kontynuację postępowania arbitrażowego.

Drugą pozytywną zmianą było zastąpienie trzystopniowego postępowania postarbitrażowego na rzecz dwustopniowego. Jak już wypowiadałam się na łamach Rzeczpospolitej, byliśmy jedną z ostatnich europejskich jurysdykcji, która utrzymywały zachowawczy, wielostopniowy model uchylania wyroków arbitrażowych. Pod tym względem dogoniliśmy w końcu resztę Europy.

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!