Nowy, niezwykły próg 33⅓ % w ogólnej liczbie głosów w spółkach publicznych, którego osiągnięcie lub przekroczenie powoduje obowiązek informacyjny ze znacznych pakietów.

02.08.2009 Publikacje

W dniu 5 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.). Zgodnie ze znowelizowanym art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm) („Ustawa o ofercie”), każdy kto osiągnął lub przekroczył 33? % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 33? %, ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 % lub mniej ogólnej liczby głosów – jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Nowy próg głosów, od którego przekroczenia uzależniony jest obowiązek informacyjny, funkcjonuje „obok” dotychczas istniejącego progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Pomimo, iż zmiana ustawy – zaskakująca i wprowadzona jakby przy okazji nowelizacji innej ustawy (duża nowelizacja Ustawy o ofercie weszła w życie w styczniu 2009 roku) – wydaje się nieznaczna, pragniemy poinformować, iż sankcje cywilnoprawne oraz karno-administracyjne za niedopełnienie powyższego obowiązku informacyjnego są zdecydowanie bardziej znaczące i dolegliwe. W szczególności jedną z sankcji w razie niewypełnienia nowego obowiązku informacyjnego jest zakaz wykonywania głosu z części akcji spółki publicznej.

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!