Nowy protokół do konwencji podatkowej z Belgią

26.01.2015 Publikacje

Za rok wejdą w życie istotne zmiany w zakresie wypłaty dywidend oraz odsetek i należności licencyjnych z Belgii do Polski i odwrotnie

Wynikają one z protokołu zmieniającego konwencję z 20 sierpnia 2001 r. pomiędzy Polską a Belgią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. 7 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o jego ratyfikacji. Generalnie protokół będzie miał zastosowanie do dochodu ustalonego lub wypłaconego najwcześniej od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w zakresie dywidend

W odniesieniu do transgranicznej wypłaty dywidend protokół zastępuje dotychczasowy klasyczny wzór 5/15, czyli maksymalny podatek pobierany u źródła jednolitą maksymalną stawką 10 proc. (dotychczas 5 proc. podatku było pobierane w przypadku wypłaty na rzecz spółki innej niż spółka osobowa, posiadającej bezpośrednio co najmniej 25 proc. kapitału w spółce wypłacającej dywidendy oraz 15 proc. w pozostałych przypadkach).

Jednocześnie protokół wprowadza pełne zwolnienie dywidendy od opodatkowania, jeżeli osobą uprawnioną do jej otrzymania jest spółka mająca siedzibę w drugim państwie, która posiada bezpośrednio, przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, względnie jeżeli osobą uprawnioną do jej otrzymania jest fundusz emerytalny.

Odsetki i należności licencyjne

Wysokość maksymalnej stawki podatku pobieranego u źródła od odsetek i należności licencyjnych nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić maksymalnie 5 proc., z tym że dodatkowo zwolniono od opodatkowania odsetki wypłacane na rzecz funduszu emerytalnego. Niewielkiej zmianie uległa definicja należności licencyjnych – objęto nią wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z: wszelkich praw autorskich, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, a także za korzystanie lub prawo do korzystania z urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym (know-how) w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Definicja należności licencyjnych obejmie również wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z każdego prawa autorskiego do wszelkich filmów dla kin oraz filmów i taśm dla radia i telewizji.

Głównie wyłączenie z progresją 

W odniesieniu do metod unikania podwójnego opodatkowania Polska ma stosować metodę wyłączenia z progresją jako metodę podstawową. Wyjątek dotyczy dochodów z tytułu zakładu, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych, wolnych zawodów oraz emerytur – do nich ma mieć zastosowanie metoda zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego).

Belgia ma stosować metodę wyłączenia z progresją, z wyjątkiem niektórych kategorii dochodów – w tym odsetek i należności licencyjnych – do których ma być stosowana metoda zaliczenia zwykłego.

Wymiana informacji podatkowych 

Zmiany wprowadzone nowym protokołem obejmują także przepisy dotyczące procedury wzajemnego porozumiewania się oraz wymiany informacji. Istotną nowością jest dodanie nowego art. 28a, przewidującego ograniczenie korzyści umownych wynikających z konwencji, „jeżeli dochód został wypłacony lub otrzymany w związku ze sztuczną strukturą”.

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys