W nowym roku prawnicy oczekują na zmiany przepisów

30.12.2008 Publikacje

W nadchodzącym roku potrzebna jest zmiana systemu sądowego, szczególnie w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców. Nadal oceniany jest on jako zbyt wolny, mało efektywny i zbyt kosztowny – Piotr Schramm, adwokat w Kancelarii GESSEL. 

W latach poprzednich podnoszono bardzo wiele postulatów dotyczących konieczności albo potrzeby wprowadzenia nowelizacji przepisów prawa ze względu na związane z nimi zawiłości lub wręcz utrudnienia. Postulowano zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, prawa budowlanego – w zakresach, które nie tyle są wyłącznie merytorycznie mniej korzystne dla przedsiębiorców lub osób fizycznych (to bowiem ustawodawca decyduje o zakresie merytorycznej regulacji), ale gdzie są niejasne lub utrudniają bieżące funkcjonowanie na rynku. Wiele z tych postulatów pozostaje nadal aktualnych, z tym że już w innej dzisiejszej rzeczywistości. Wymagajmy zatem od ustawodawcy pomocy poprzez wprowadzenie zmian ułatwiających funkcjonowanie, tak jak od funkcjonujących wymagane jest wywiązywanie się z ich obowiązków.

W nowym roku analizy wymaga przede wszystkim system sądowy, szczególnie w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę. Mimo licznych postulatów zmian oraz wysiłków system dochodzenia roszczeń przed sądem oceniany jest jako zbyt wolny, mało efektywny i zbyt kosztowny. Trudna do zaakceptowania jest również sytuacja, kiedy przedsiębiorcy rezygnują z dochodzenia zasadnych roszczeń i podejmują decyzje ugodowe na warunkach znacznie gorszych od tych uzasadnionych tylko dlatego, iż nie mogą pozwolić sobie na kilkuletni proces dzielący ich od odzyskania należnych środków. Nawet zaś kiedy pomijają te wątpliwości i tak pamiętają, że faktyczne późniejsze wyegzekwowanie należności może być znaczenie trudniejsze niż sama, i tak nieraz trudna, wygrana w sprawie.

Rok 2009 powinien nam także przynieść zmiany w zasadach związanych z początkowym etapem działania przedsiębiorcy, tj. z rejestracją podmiotu. Zarówno rejestracja realizowana przez osobę fizyczną jako przedsiębiorcę, jak i rejestracja spółki w wydziale rejestrowym sądu nie jest ani szybka, ani mało kosztowna dla początkujących przedsiębiorców. Utworzenie nowego podmiotu powinno być realizowane szybko i niewielkim kosztem, bowiem podmiot ten, początkowo mający mały potencjał finansowy, może w przyszłości być elementem szerokiego rozwoju.

Uelastycznienia wymagają także przepisy prawa pracy, szczególnie w zakresie ułatwienia sytuacji przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji. Przykładem może być kwestia łatwego przeniesienia pracownika na czasowy bezpłatny urlop czy też możliwość wprowadzenia niepełnego czasu pracy. Pamiętać bowiem należy mądrą odpowiedź na pytanie, dlaczego wasza fabryka zwalnia 20 proc. załogi, która brzmiała, bo chcemy uratować pozostałe 80 proc.

W kwestiach ogólnych postulować należy wprowadzenie uproszczeń związanych z możliwością korzystania ze środków funduszy europejskich oraz wdrożenia skuteczniejszego sposobu informowania i edukowania przedsiębiorców co do istniejących możliwości. Dużą wagę przywiązuje się dziś do tej formy pomocy przedsiębiorcom, lecz przedsiębiorcy nie mają odpowiedniej wiedzy na temat istniejących możliwości, zaś procedury postrzegają jako bardzo skomplikowane i czasochłonne w konsekwencji często rezygnując z podejmowania starań. Pamiętając o potencjale związanym z rokiem 2012, powtórzyć należy także postulat wprowadzenia ułatwień dla składania zamówień na realizacje budowlane, aby możliwe było prowadzenie inwestycji, bowiem w nich dostrzega się powszechnie istotną szansę.

Spełnienie tych wszystkich postulatów przez ustawodawcę byłoby chyba najlepszym prezentem noworocznym.

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!