Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek od 2020 roku ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

05.12.2019 Publikacje

Od nowego roku spółki czekają duże zmiany. Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie oznaczać dla nich szereg nowych obowiązków. Sprawdź, co dokładnie wprowadza nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i jakich formalności będą musiały dopełnić spółki już w przyszłym roku.

Nowelizacja Ksh zakłada wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Chodzi o zmianę formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym. Pierwsze obowiązki i formalności spółki będą musiały dopełnić już w przyszłym roku, poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. (…) 

Rejestr akcjonariuszy albo depozyt prowadzony przez KDPW

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje mają być zdematerializowane. W związku z tym, spółki muszą utworzyć rejestr akcjonariuszy lub dokonać zapisów akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

– Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w formie elektronicznej przez dom maklerski, posiadający licencję na prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy – mówi Strefie Inwestorów adwokat Magdalena Szeplik z Kancelarii GESSEL.

– Akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW. Spółki niebędące spółkami publicznymi będą mogły zdecydować gdzie zarejestrują swoje akcje. Jednak należy pamiętać, że wybór KDPW determinuje m.in. konieczność organizacji walnego zgromadzenia na warunkach takich, jak dla spółki publicznej, z wyłączeniem przepisów o publikacji raportów bieżących – tłumaczy dalej Szeplik.

Co więcej, spółki publiczne (GPW oraz ASO NewConnect) w 2020 r. są zobowiązane zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje.

Obowiązek wezwania do zwrotu dokumentów z akcji

Pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji spółka powinna wykonać przed 30 czerwca 2020 r. Takich wezwań ma obowiązek dokonać w sumie 5-krotnie w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie.

– Co istotne, przed pierwszym wezwaniem spółka musi mieć zawartą umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowę o rejestrację akcji w KDPW, a to wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie – wskazuje adwokat Magdalena Szeplik. (…)

Oprócz obowiązków są również pewne korzyści

Dematerializacja akcji to nie tylko obowiązki. Można również znaleźć kilka plusów nowej regulacji.

– Korzyść ze zmiany poczują pewnie akcjonariusze, ponieważ dematerializacja minimalizuje ryzyko związane ze skutkami utraty papierów wartościowych. Warto wskazać, że w obecnym stanie prawnym utrata papierów wiązała się z koniecznością wydania duplikatów, a w związku z tym, w wielu przypadkach, przechodzenia przez tryb przewidziany dekretem z 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów – wskazuje adwokat Szeplik z kancelarii GESSEL.

Ułatwiona będzie również wypłata dywidendy.

– Do korzyści w pewnych przypadkach można zaliczyć możliwość dokonywania wypłat świadczeń, na przykład dywidendy, za pośrednictwem podmiotu ewidencjonującego akcje. Ma to znaczenie w szczególności w przypadkach, gdy w spółkach mamy do czynienia z szerokim gronem akcjonariuszy – dodaje Szymon Okoń, radca prawny i partner SSW Pragmatic Solutions.

Co ważne, jak wskazuje partner SSW Pragmatic Solutions, jeśli spółka zamiast prowadzić rejestr akcjonariuszy zdecyduje się jednak na zarejestrowanie akcji w depozycie KDPW, to można powiedzieć, że będzie to krok, który zbliży ją do rynku kapitałowego i wejścia na giełdę.

Ważne daty dla spółek i akcjonariuszy

Na sam koniec wskazujemy najważniejsze daty, o których powinny pamiętać spółki i akcjonariusze.

  • 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
  • 30 czerwca 2020 r. – przed tą datą spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji.
  • 1 stycznia 2021 r. – wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane w KDPW.
  • 1 stycznia 2026 r. – najistotniejsza data dla akcjonariuszy, od tego dnia następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane.

Pełna treść artykułu dostępna jest na www.strefainwestorów.pl 

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys