Okresy zagrożenia w polskiej energetyce – co dalej?

27.09.2022 Publikacje

Szanowni Państwo,

Uwzględniając obecną sytuację na światowych rynkach surowców energetycznych wywołaną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego spowodowane głównie monopolistycznymi działaniami rosyjskich przedsiębiorstw energetycznych, istnieje pewne ryzyko wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, jak również gazu ziemnego. Ryzyko to zdaje się być dostrzegane w skali europejskiej. 

Zespół Kancelarii GESSEL opracował pakiet wsparcia dla przedsiębiorców pozwalający przygotować się na ewentualne ograniczenia w tym zakresie, dzięki czemu możemy pomóc w przygotowaniu do niespodziewanego i spokojniej oczekiwać na zbliżające się miesiące zimowe.

Możliwość reglamentacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostaw energii regulują w chwili obecnej przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209) oraz aktualne plany ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego.

Natomiast możliwość reglamentacji dostaw gazu ziemnego znajduje źródło w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1537), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 549), oraz relewantnych planach ograniczeń wprowadzanych przez Operatora Systemu Przesyłowego Gazowego.

Z naszej praktyki wynika, że regulacje te są analizowane przez wielu przedstawicieli rynku, których takie ograniczenia mogą dotknąć. Nie chodzi przy tym wyłącznie o ryzyko ograniczenia, czy – w skrajnej sytuacji – wyłączenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także o ryzyko nałożenia kar administracyjnych za ich naruszenie. Wysokość tych ostatnich przemawia do wyobraźni, ich limit jest określony na poziomie 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys