Ostatni dzwonek na optymalizację podatkową znaków towarowych

25.02.2013 Publikacje

Istnieje możliwość urealnienia wartości własnej marki/znaku towarowego. Dotyczy to zarówno spółek będących osobami prawnymi, jak też indywidualnych przedsiębiorców.

Duże oszczędności

Posiadanie własnej marki, którą konsument odróżnia (pod względem wizualnym, pozycjonowania na rynku, komunikacji marketingowej) od innych to efekt wielu lat pracy. Wydatki na rejestrację marki (słowa, logo lub etykiety produktu) w Urzędzie Patentowym stanowią niewielki procent wszystkich wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na marketingową strategię budowania renomy marki.

Jednak – mimo że dobra reputacja i intensywne działania marketingowe sprawiły, że marka stała się rozpoznawalna i atrakcyjna w oczach odbiorców i konkurencji – podatnik nie ma możliwości ujmowania jej wartości w kosztach podatkowych. Zgodnie z obwiązującymi przepisami amortyzacja znaków towarowych jest możliwa tylko wtedy, gdy zostały kupione od innego przedsiębiorcy. W każdym innym przypadku, czyli w typowych sytuacjach, gdy wartość znaku towarowego tworzyła się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, podatnicy pozbawieni są możliwości jej zaliczenia do kosztów podatkowych.

Możliwość odniesienia w koszt podatkowy jakiejś części tej wartości pozwoliłaby na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i, tym samym, na duże oszczędności. Przykładowo, roczne odpisy amortyzacyjne od wartości znaków towarowych wycenionych na 6 mln zł zmniejszą należności w podatku dochodowym od osób prawnych o 228 tys. zł. Całkowita oszczędność podatkowa w ciągu 5 lat, bo taki najkrótszy okres amortyzacji znaków towarowych przewidują przepisy, wyniesie 1,14 mln zł.

Złożona struktura

Optymalizacja polega na wykorzystaniu zasad opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, które zostały potwierdzone w ogólnej interpretacji ministra finansów (SKA nie płaci podatku dochodowego, robią to jej wspólnicy, przy czym akcjonariusze nie na bieżąco, ale dopiero w momencie uzyskania dywidendy – red.) i wymaga dokonania wielu następujących po sobie czynności restrukturyzacyjnych. Jest ona realizowana poprzez aport znaku towarowego do uprzednio założonej spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za jej akcje, a następnie poprzez sprzedaż znaku towarowego (otrzymanego w formie aportu) do kontrolowanej przez przedsiębiorcę spółki kapitałowej.

W efekcie zastosowania optymalizacji przedsiębiorca uzyskuje możliwość wprowadzenia do ksiąg podatkowych należącej do niego spółki kapitałowej znaku towarowego po jego wartości rynkowej (wartość tę powinien oszacować niezależny rzeczoznawca) i dokonywania od tej wartości odpisów amortyzacyjnych. Będą one stanowić dla spółki kapitałowej koszt podatkowy. Następnie jako właściciel praw do znaków udostępni je ona przedsiębiorcy na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty z tego tytułu będą stanowić koszt podatkowy.

Ponadto w wyniku przeprowadzenia tej optymalizacji dla spółki kapitałowej wartość, po jakiej znaki towarowe zostaną wprowadzone do ksiąg (pomniejszona o odpisy amortyzacyjne), będzie stanowić koszt podatkowy w przypadku ewentualnej ich sprzedaży.

Czas do końca roku

Optymalizacja adresowana jest do wszystkich podmiotów, które posiadają wytworzone przez siebie zarejestrowane znaki towarowe, niemające wartości w księgach. Może mieć zastosowanie także w przypadku znaków, których wartość już została zamortyzowana. Powinny ją rozważyć też te podmioty, które posiadają zamortyzowane inne składniki majątkowe, a także nieruchomości.

Strukturę należy opracować i wdrożyć jeszcze w 2013 r., gdyż na rok 2014 zapowiadana jest zmiana przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie zmian w 2014 r. nie będzie miało wpływu na ocenę zdarzeń, które będą miały miejsce w 2013 r. Tym samym wdrożenie optymalizacji przed wprowadzeniem zmian będzie skuteczne także po ich wejściu w życie. Dla bezpieczeństwa przeprowadzenia optymalizacji zalecane jest uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych, na które czeka się trzy miesiące, i staranne przygotowanie całej struktury prawnej. Oczywiście kluczowe jest posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego i jego rynkowej wyceny. W praktyce wdrożenie struktury możliwe jest w ciągu 4-5 miesięcy.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys