Płatnicy ryzykują zapłatą podatku z własnej kieszeni

08.07.2019 Publikacje

Zarówno projekt ministerialnych objaśnień, jak i interpretacja dyrektora KIS potwierdzają wcześniejsze obawy ekspertów – ustalenie rzeczywistego beneficjenta odsetek będzie dużym problemem dla firm, o ile w ogóle będzie to możliwe. A bez takiej wiedzy płatnik nie ma prawa zastosować obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi pobrać podatek u źródła według krajowej stawki 19 lub 20 proc. (…) Wymóg ustalania rzeczywistego beneficjenta obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W tym zakresie stosowanie przepisów nie zostało zawieszone do 31 grudnia br., jak ma to miejsce w przypadku innych nowych regulacji dotyczących podatku u źródła. (…)

Już są problemy 

Trudność polega na tym, że polski płatnik nie ma możliwości zbadania, czy zagraniczny kontrahent prowadzi w swoim kraju rzeczywistą działalność. Może jedynie sprawdzić, czy figuruje on w publicznie dostępnych rejestrach za granicą – uważa dr Janusz Fiszer, radca prawny, doradca podatkowy i wspólnik z kancelarii Gessel. Jego zdaniem problem jest zwłaszcza wtedy, gdy odbiorca nie współpracuje i np. nie przedstawia stosownego oświadczenia o tym, że jest beneficjentem środków, lub nie udostępnia danych potwierdzających jego oświadczenie (np. wypisów z rejestru spółek, kopii umów spółki). – Problemy mogą też sprawić wypłaty należności na rzecz spółek osobowych, gdy rzeczywistym beneficjentem nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, a spółka ich nie ujawnia – dodaje Janusz Fiszer. (…)

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej (08.07.2019).

 

 

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!