Zarówno projekt ministerialnych objaśnień, jak i interpretacja dyrektora KIS potwierdzają wcześniejsze obawy ekspertów - ustalenie rzeczywistego beneficjenta odsetek będzie dużym problemem dla firm, o ile w ogóle będzie to możliwe. A bez takiej wiedzy płatnik nie ma prawa zastosować obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi pobrać podatek u źródła według krajowej stawki 19 lub 20 proc. (...) Wymóg ustalania rzeczywistego beneficjenta obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W tym zakresie stosowanie przepisów nie zostało zawieszone do 31 grudnia br., jak ma to miejsce w przypadku innych nowych regulacji dotyczących podatku u źródła. (...)

Już są problemy 

Trudność polega na tym, że polski płatnik nie ma możliwości zbadania, czy zagraniczny kontrahent prowadzi w swoim kraju rzeczywistą działalność. Może jedynie sprawdzić, czy figuruje on w publicznie dostępnych rejestrach za granicą - uważa dr Janusz Fiszer, radca prawny, doradca podatkowy i wspólnik z kancelarii Gessel. Jego zdaniem problem jest zwłaszcza wtedy, gdy odbiorca nie współpracuje i np. nie przedstawia stosownego oświadczenia o tym, że jest beneficjentem środków, lub nie udostępnia danych potwierdzających jego oświadczenie (np. wypisów z rejestru spółek, kopii umów spółki). - Problemy mogą też sprawić wypłaty należności na rzecz spółek osobowych, gdy rzeczywistym beneficjentem nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, a spółka ich nie ujawnia - dodaje Janusz Fiszer. (...)

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej (08.07.2019).