Na 16 sierpnia zaplanowano wydanie akcjonariuszom Famuru akcji Zamęt Industry i Polskiej Grupy Odlewniczej. Papiery trafią do nich jako dywidenda (walne zgromadzenie akcjonariuszy zajmie się tą sprawą 21 lipca). W sumie giełdowa firma chce wypłacić niemal 300 mln złotych – głównie w formie niepieniężnej. Akcjonariusze otrzymają ponadto gotówkę na należny podatek. (…)

Wartość dywidendy została określona w złotych, jednak dywidenda zostanie wypłacona w formie pieniężnej i niepieniężnej. Można zatem założyć, że wartość, po jakiej będą wydawane akcje, jest ich wartością rynkową – mówi Inarda Bielińska, radca prawny w kancelarii Gessel. Jeśli akcjonariusz sprzeda papier po cenie niższej od tej wartości, to nie będzie musiał płacić podatku od zysków kapitałowych. Jeśli jednak cena będzie wyższa, to oczywiście będzie musiał zapłacie podatek od tej nadwyżki – wyjaśnia. (…)