Podatkowe konsekwencje Protokołu do umowy ze Słowacją

13.10.2014 Publikacje

1 sierpnia 2014 r. wszedł w życie Protokół z 1 sierpnia 2013 r. do umowy pomiędzy Polską a Słowacją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. Jego przepisy będą miały zastosowanie do dochodu uzyskanego od 1 stycznia 2015 r. W jakim zakresie?

Protokół ma szczególne znaczenie. Wynika to z szerokiego stosowania tej umowy do tworzenia podatkowych struktur optymalizacyjnych, polegającego na wykorzystaniu metody wyłączenia z progresją do dochodów uzyskiwanych przez słowacką spółkę osobową, zbliżoną w konstrukcji do polskiej spółki komandytowej (komanditna spoloćnost). Dzięki metodzie wyłączenia z progresją przewidzianej w obowiązującej wersji umowy dochód słowackiego zakładu, jako mogący podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jest zwolniony od opodatkowania w Polsce.

Wobec braku efektywnego opodatkowania dochodu tego typu słowackiej spółki i jej wspólników na Słowacji, konstrukcja ta daje efekt podwójnego nieopodatkowania dochodu dywidendowego wypłacanego przez te zagraniczne spółki, które mają siedzibę w państwach niepobierających podatku od dywidend u źródła.

Protokół wprowadza w tym zakresie istotną zmianę – pozostawiając metodę wyłączenia z progresją jako ogólną metodę unikania podwójnego opodatkowania, stanowi, że do dochodu uzyskanego przez polskiego rezydenta podatkowego, który może być opodatkowany w Słowacji z tytułu zysków przedsiębiorstw (w tym dochodów zagranicznego zakładu), dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych, wolnych zawodów i wynagrodzenia dyrektorów, czyli członków zarządów i rad nadzorczych – będzie stosowana metoda zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego). Ponadto przepis ten dodaje klauzulę switch–over pozwalającą na jednostronną zmianę przez Polskę metody unikania podwójnego opodatkowania – z wyłączenia z progresją na zaliczenie zwykłe, w przypadku gdy Słowacja stosuje postanowienia umowy lub przepisy prawa wewnętrznego dla zwolnienia dochodu lub majątku od opodatkowania, lub stosuje obniżone stawki podatku do dochodu z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!