Podwójne opodatkowanie dochodu jest (przejściowo) dopuszczalne

30.05.2018 Publikacje

Spółka, która uzyskała dochód w Niemczech i tam się rozliczyła, musi zapłacić podatek również w Polsce, jeśli niemiecki fiskus nie wyda na czas decyzji o częściowym zwolnieniu z daniny – uznał NSA. (…)

Opinie dra Janusza Fiszera: W mojej ocenie NSA orzekł prawidłowo. Spółka – jako polski rezydent podatkowy – miała obowiązek rozliczyć się w Polsce do 30 marca, niezależnie od toczącego się postępowania podatkowego w Niemczech. Instrumentem pozwalającym na uwzględnienie skutków decyzji zagranicznych organów jest korekta zeznania podatkowego i ewentualny wniosek o zwrot nadpłaty. Rozumowanie przedstawicieli spółki bazowało na tym, że w dacie złożenia zeznania w Polsce decyzja niemieckiego organu podatkowego nie była jeszcze wydana albo prawomocna. Oznaczałoby to jednak podporządkowanie ustawowego obowiązku podatkowego nieznanemu jeszcze – w dniu upływu terminu złożenia zeznania – wynikowi postępowania podatkowego w państwie źródła dochodu. Taka interpretacja, choć finansowo korzystna dla podatnika, nie mogła się ostać w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy. Dziwi jedynie stwierdzenie NSA, że „kwestia unikania podwójnego opodatkowania w takiej sytuacji nie została uregulowana w przepisach”. Otóż nie musiała być uregulowana odrębnie, gdyż wynika bezpośrednio z polskich przepisów oraz właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyrok jest więc tylko pozornie kontrowersyjny (przejściowo podwójny podatek), lecz prawidłowy z punktu widzenia prawa.

 

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!