Polska chce zaskarżyć Komisję Europejską

14.03.2006 Publikacje

Ministerstwo Skarbu rozważa zaskarżenie do luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej, pozwalającej na fuzję Pekao SA i Banku BPH. Komisja zgodziła się na fuzję włoskiego banku UniCredit i niemieckiego HVB, a w jej ramach na połączenie polskich banków należących do obu grup. Polska strona składając skargę do Trybunału ma zamiar powołać się na umowę prywatyzacyjną Pekao SA, zawartą z UniCredit w 1999 roku. Włosi zobowiązali się w niej nie kupować akcji innych polskich banków. 

Beata Gessel , wspólnik z kancelarii GESSEL, twierdzi, iż polska strona może się powołać jedynie na przyczyny formalnoprawne np. błędy w procedurze, albo na naruszenie prawa wspólnotowego. Jeśli Trybunał przyjmie sprawę polskiego rządu, to nie należy oczekiwać na szybkie rozstrzygnięcie. – Procedura może trwać od kilkunastu do ponad dwudziestu miesięcy – mówi Jarosław Kołowca z działu kontaktu z mediami w Trybunale (…) 

– Sprawa wniosku UniCredit podlega reżimowi prawa bankowego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Według rekomendacji GINB, nie zachodzi żadna z przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia. Jeśli KNB podzieli to stanowisko, powinna wydać zezwolenie zgodnie z wnioskiem. Wydana decyzja będzie ostateczna i wykonalna, choć stronie niezadowolonej z decyzji będzie przysługiwało prawo zwrócenia się z wnioskiem do KNB o ponowne rozpoznanie sprawy. W dalszej kolejności, ewentualna skarga może wpłynąć do sądu administracyjnego. Jako że KNB odmówiła dopuszczenia MSP do udziału w postępowaniu w charakterze strony, ministerstwo nie będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Na postanowienie KNB odmawiające dopuszczenia MSP do postępowania w charakterze strony nie przysługuje zażalenie, jednak według orzecznictwa NSA sprzed kilku lat, postanowienie takie może być przedmiotem skargi do NSA. Wydaje się jednak, że ewentualna skarga nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania w sprawie wniosku UniCredito. 

Mogą Cię zainteresować

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!