Polska chce zaskarżyć Komisję Europejską

14.03.2006 Publikacje

Ministerstwo Skarbu rozważa zaskarżenie do luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej, pozwalającej na fuzję Pekao SA i Banku BPH. Komisja zgodziła się na fuzję włoskiego banku UniCredit i niemieckiego HVB, a w jej ramach na połączenie polskich banków należących do obu grup. Polska strona składając skargę do Trybunału ma zamiar powołać się na umowę prywatyzacyjną Pekao SA, zawartą z UniCredit w 1999 roku. Włosi zobowiązali się w niej nie kupować akcji innych polskich banków. 

Beata Gessel , wspólnik z kancelarii GESSEL, twierdzi, iż polska strona może się powołać jedynie na przyczyny formalnoprawne np. błędy w procedurze, albo na naruszenie prawa wspólnotowego. Jeśli Trybunał przyjmie sprawę polskiego rządu, to nie należy oczekiwać na szybkie rozstrzygnięcie. – Procedura może trwać od kilkunastu do ponad dwudziestu miesięcy – mówi Jarosław Kołowca z działu kontaktu z mediami w Trybunale (…) 

– Sprawa wniosku UniCredit podlega reżimowi prawa bankowego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Według rekomendacji GINB, nie zachodzi żadna z przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia. Jeśli KNB podzieli to stanowisko, powinna wydać zezwolenie zgodnie z wnioskiem. Wydana decyzja będzie ostateczna i wykonalna, choć stronie niezadowolonej z decyzji będzie przysługiwało prawo zwrócenia się z wnioskiem do KNB o ponowne rozpoznanie sprawy. W dalszej kolejności, ewentualna skarga może wpłynąć do sądu administracyjnego. Jako że KNB odmówiła dopuszczenia MSP do udziału w postępowaniu w charakterze strony, ministerstwo nie będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Na postanowienie KNB odmawiające dopuszczenia MSP do postępowania w charakterze strony nie przysługuje zażalenie, jednak według orzecznictwa NSA sprzed kilku lat, postanowienie takie może być przedmiotem skargi do NSA. Wydaje się jednak, że ewentualna skarga nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania w sprawie wniosku UniCredito. 

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys