Praca podczas izolacji. GIS prosi resort pracy o zajęcie stanowiska w sprawie osób z COVID-19

20.11.2020 Publikacje

Do Głównej Inspekcji Sanitarnej cały czas napływają zapytania dotyczące pracy osób z COVID-19. Wątpliwości wzbudza praca zdalna osób, które przechodzą chorobę bezobjawowo, ale uzyskały pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba podejrzana o zakażenie COVID-19 i skierowana na kwarantannę może pracować z domu. Jeżeli świadczy pracę, nie wolno jej pobierać świadczeń chorobowych, to jest zasiłku chorobowego, ani wynagrodzenia chorobowego.
 
– Samo przebywanie na kwarantannie nie oznacza, że dana osoba jest niezdolna do pracy. Jeśli pracownik jest zdolny do pracy i istnieją odpowiednie warunki techniczne, to możliwe jest wykonywanie pracy w sposób zdalny. Podkreślić należy, że w przypadku kwarantanny mówimy cały czas o osobie zdrowiej, zatem jeśli tylko ta osoba swoją pracą nie narusza warunków kwarantanny, to praca jest w pełni dopuszczalna – mówi Adam Kraszewski, managing associate, radca prawna z kancelarii GESSEL.
 
Nieobecność pracownika naraża wiele firm na dodatkowe straty. Niektóre przedsiębiorstwa borykają się z niedoborami kadrowymi. Do GIS trafiają zapytania o możliwość pracy w trakcie izolacji. Wątpliwości wzbudza świadczenie pracy przez osoby, które co prawda otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19, ale przechodzą chorobę bezobjawowo i dobrze się czują. Główny Inspektor Sanitarny nie ma kompetencji, aby orzekać w sprawie pracy podczas izolacji domowej, ale skierował w tej sprawie zapytanie do resortu pracy.
 
– W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczalne jest świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny, jeżeli pracownik nie wykazuje objawów chorobowych i złoży oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny. Istotne wątpliwości budzi natomiast kwestia dopuszczalności świadczenia pracy zdalnej przez osobę poddaną izolacji domowej, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości Główny Inspektor Pracy wystąpił o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – poinformowała nas Danuta Rutkowska, rzeczniczka prasowa GIP.
 
Departament Prawny GIP podkreśla, że „obecnie obowiązujące przepisy nie regulują wprost możliwości wykonywania przez pracowników pracy w okresie kwarantanny lub izolacji domowej”. (…)
 
Należy wskazać na różnicę pomiędzy izolacją a kwarantanną. Oba te terminy zostały zdefiniowane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2020 r. poz. 1845). Pierwsza z nich następuje w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19. Druga zaś ma miejsce w przypadku kontaktu z osobą zakażoną. Decyzja inspektora sanitarnego o obowiązku izolacji stanowi podstawę do wypłaty odpowiednio wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Wskazuje ona bowiem na niezdolność do pracy z powodu choroby. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praca zdalna w trakcie izolacji odbywanej na postawie decyzji uprawnionego podmiotu nie jest możliwa. (…)
 
– Przepisy prawa nie odpowiadają na pytanie, czy jest dopuszczalne świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w trakcie izolacji domowej spowodowanej COVID-19. Ustawodawca wprost w przepisach przewidział możliwość pracy zdalnej wyłącznie osobom, które zostały poddane obowiązkowej kwarantannie za zgodą pracodawcy oraz 100-procentowym wynagrodzeniem za czas takiej pracy. W mojej ocenie izolacja domowa nie wyklucza możliwości porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w sprawie świadczenia pracy zdalnej, jeżeli stan zdrowia pracownika na to pozwala. Zakażenie koronawirusem COVID-19 nie przesądza o tym, że pracownik jest niezdolny do pracy, gdyż może chorobę przechodzić bezobjawowo. (…) 
 
– Obecnie nie ma przepisów prawa, które zabraniałyby pracownikowi, czy osobom świadczącym pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne świadczenia pracy z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Co istotne, nie jest dopuszczalne świadczenie pracy na rzecz pracodawcy nawet w porozumieniu z nim, jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy i pobiera świadczenie pieniężne z powodu choroby. (…)
 
Do 19.11.2020 do godz. 13.00 w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy komentarza z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. MRPiT nie udzieliło odpowiedzi na zapytanie, które skierowaliśmy do niego 12 listopada. Zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie pracy podczas izolacji odmówił także ZUS.- Jeśli chodzi o możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas odbywania izolacji w warunkach domowych, to ZUS nie jest właściwy do odpowiedzi w tym zakresie, gdyż zagadnienie to jest z zakresu prawa pracy. Z perspektywy wypłaty świadczeń z tytułu choroby należy przyjąć, że w sytuacjach, w których pracownik otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną pracę, za ten okres nie może otrzymać świadczeń z tytułu choroby – poinformował nas 21 października rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.
 
 
Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie polskatimes.pl.

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys