Pracownicze plany kapitałowe – poradnik

10.01.2019 Publikacje

Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia obywateli na starość stanowi stały przedmiot zainteresowania ustawodawcy. Obecnie funkcjonujący system ubezpieczenia emerytalnego, w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, może nie zapewniać ubezpieczonym godziwych warunków życia. Eksperci wskazują tu w szczególności na aspekt demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa i coraz niższą relację pomiędzy wysokością wynagrodzeń,
a prognozowaną wysokością świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu emerytalnego. W tym kontekście istotne staje się samodzielne gromadzenie oszczędności na starość.

Możliwości w tym zakresie istnieją od dawna, zaczynając od szerokiej i powszechnie dostępnej oferty banków, funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych, poprzez dedykowane celom emerytalnym IKE i IKZE, a kończąc na wdrażanych przez pracodawców pracowniczych programach emerytalnych. Niestety większość Polaków nie odkłada pieniędzy, których przeznaczeniem byłoby zabezpieczenie na starość.

Wychodząc naprzeciw tym faktom, w dniu 4 października 2018 r. uchwalona została Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych[1] („Ustawa o PPK”). Ustawa o PPK, poprzez utworzenie powszechnego systemu PPK, ma doprowadzić do zmiany dotychczasowych tendencji.

Powstanie PPK będzie stanowiło duże wyzwanie dla wszystkich podmiotów zatrudniających, które zobowiązane będą do wdrożenia nowych rozwiązań, tak aby umożliwić swoim pracownikom gromadzenie oszczędności. Historia pokaże, czy osoby zatrudnione skorzystają z tej możliwości. Niezależnie jednak od przyszłej postawy osób zatrudnionych, konieczne jest już teraz zaznajomienie się pracodawców z nowymi regulacjami (zwłaszcza, że ich prawidłowe wdrożenie obwarowane jest szeregiem sankcji). Aby to ułatwić, oddajemy w Państwa ręce niniejszy poradnik. Jego celem jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem PPK (w kwestiach szczegółowych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu).

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

 

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

 

 

Adam Kraszewski

a.kraszewski@gessel.pl

 

Paulina Rudowicz-Jastrzębska

 

Michał Szutenbach

m.szutenbach@gessel.pl

 

Julia Trzmielewska

 

Bartosz Kolarz

 

 

[1]Dz.U.2018.2215.

 

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!