Prezes UOKiK zachowa uprawnienia w zakresie kontroli inwestycji do 24 lipca 2025 roku

13.06.2022 Publikacje

Ustawa Zmieniająca wprawdzie nie modyfikuje samego systemu kontroli inwestycji, jednak znacznie wydłuża okres jego obowiązywania. Zgodnie z nowymi przepisami część zawartego w Ustawie uregulowania odnosząca się do kontroli inwestycji realizowanej przez Prezesa UOKiK pozostanie w mocy przez kolejnych 36 miesięcy,
a więc do 24 lipca 2025 roku.

Dodatkową zmianą na gruncie Ustawy jest również przeformułowanie brzmienia pierwszego z przepisów wprowadzających rozszerzony system kontroli inwestycji (art. 12a Ustawy). Jego pierwotne brzmienie wskazywało, że szczególne zasady oraz tryb kontroli inwestycji (a także sankcje w tym zakresie) wprowadzane są w związku z „sytuacją wywołaną COVID-19”. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12a Ustawy, ww. uregulowanie zostaje wprowadzone (pozostaje w mocy) w związku z „sytuacją wywołaną COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję”.

Przedsiębiorcy zamierzający dokonać inwestycji powinni w dalszym ciągu stale mieć na uwadze przepisy Ustawy. Zgodnie z nią kontroli mogą podlegać inwestycje podmiotów spoza państw członkowskich (Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w niektórych przedsiębiorców, mających siedzibę w Polsce.

 

Należy przypomnieć, że kryteria dla zakwalifikowania danego podmiotu jako podlegającego ochronie to:

– posiadanie siedziby na terytorium RP;

– posiadanie statusu przedsiębiorcy;

– uzyskanie przychodu ze sprzedaży i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie w wysokości przekraczającej równowartość 10 mln euro;

– posiadanie statusu spółki publicznej lub posiadanie mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej lub prowadzenie działalności w określonych w Ustawie obszarach.

 

Co istotne, naruszenie przepisów Ustawy wiąże się z dotkliwymi sankcjami cywilnoprawnymi (sankcja nieważności) oraz karnymi (do 50 mln zł grzywny oraz do 5 lat pozbawienia wolności).

Szczegółowe wprowadzenie w zagadnienie rozszerzonego systemu kontroli inwestycji na gruncie Ustawy zostało przygotowane przez Kancelarię przed wejściem w życie Ustawy i jest dostępne pod tym linkiem.

neta               

Bernadetta Kasztelan-Świetlik 

Partner, radca prawny                   

+48 22 318 69 57

b.kasztelan@gessel.pl     

xprojekt bez tytulu 600x600 jpeg pagespeed ic yyyonaaf0k

Marcin Walczak 

prawnik                  

+48 22 318 69 01

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys