Temat opisuje Dziennik Gazeta Prawna i dotyczy projektu najnowszej tarczy prawnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (tj. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców), który lada moment ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych (czytaj również: Troska o pacjentów czy chęć zwiększenia zysków? Minister o punktach aptecznych…). (...)

Powstanie więcej punktów aptecznych?

Podobnego zdania jest Adam Kraszewski, radca prawny i partner w kancelarii prawnej GESSEL. Przyznaje jednocześnie, że przyśpieszenie procedury wydawania zezwoleń mogłoby pozytywnie wpłynąć na liczbę punktów aptecznych, a te są przecież lokowane wyłącznie na terenach wiejskich. – Zapewnienie dostępności do produktów leczniczych jest ważne. Dlatego projektowane zmiany co do zasady są potrzebne i dobrze, że dostrzeżony został problem dostępności do leków na terenach wiejskich – mówi Adam Kraszewski w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu farmacja.pl