Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

21.09.2018 Publikacje

Wczoraj, tj. 20.09.2018 r., do konsultacji publicznych trafił projekt rozwiązań, które mają ograniczyć zatory płatnicze w Polsce. Zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii regulacje będą szczególnie dotkliwe dla dużych przedsiębiorstw, które wykorzystują swoją pozycję w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw [„MSP”].

Propozycje najważniejszych zmian to m.in.:

  • wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec MŚP pod rygorem nieważności zapisu umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty;
  • skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, bez możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze dla który proponuje się pozostawienie terminu 60-dniowego);
  • obowiązek (dla dużych firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln EUR) składania do Ministerstwa Finansów rocznych sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni (dane te będą publikowane);
  • wyraźne wskazanie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, że narzucanie nadmiernie długich terminów zapłaty narusza prawo;
  • ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga już obowiązuje w przypadku VAT).

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest poprawa sytuacji wierzycieli, w szczególności tych, którzy są słabszą (mniejszą rozmiarem) stroną transakcji asymetrycznych oraz tych którzy zawierają umowy z podmiotami publicznymi. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje także wprowadzenie wysokich kary za nieterminowe płatności w wysokości 5 proc. wartości zaległości – „Nie chcemy jednak karać wszystkich, a jedynie tzw. sprawców zatorów płatniczych. Jeśli firma jest ofiarą braku moralności płatniczej swoich kontrahentów, nie ucierpi” – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, na wczorajszej konferencji. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 czerwca 2019 roku.

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

 

 

Mogą Cię zainteresować

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!