Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

21.09.2018 Publikacje

Wczoraj, tj. 20.09.2018 r., do konsultacji publicznych trafił projekt rozwiązań, które mają ograniczyć zatory płatnicze w Polsce. Zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii regulacje będą szczególnie dotkliwe dla dużych przedsiębiorstw, które wykorzystują swoją pozycję w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw [„MSP”].

Propozycje najważniejszych zmian to m.in.:

  • wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec MŚP pod rygorem nieważności zapisu umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty;
  • skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, bez możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze dla który proponuje się pozostawienie terminu 60-dniowego);
  • obowiązek (dla dużych firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln EUR) składania do Ministerstwa Finansów rocznych sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni (dane te będą publikowane);
  • wyraźne wskazanie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, że narzucanie nadmiernie długich terminów zapłaty narusza prawo;
  • ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga już obowiązuje w przypadku VAT).

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest poprawa sytuacji wierzycieli, w szczególności tych, którzy są słabszą (mniejszą rozmiarem) stroną transakcji asymetrycznych oraz tych którzy zawierają umowy z podmiotami publicznymi. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje także wprowadzenie wysokich kary za nieterminowe płatności w wysokości 5 proc. wartości zaległości – „Nie chcemy jednak karać wszystkich, a jedynie tzw. sprawców zatorów płatniczych. Jeśli firma jest ofiarą braku moralności płatniczej swoich kontrahentów, nie ucierpi” – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, na wczorajszej konferencji. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 czerwca 2019 roku.

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

 

 

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!