Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

21.09.2018 Publikacje

Wczoraj, tj. 20.09.2018 r., do konsultacji publicznych trafił projekt rozwiązań, które mają ograniczyć zatory płatnicze w Polsce. Zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii regulacje będą szczególnie dotkliwe dla dużych przedsiębiorstw, które wykorzystują swoją pozycję w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw [„MSP”].

Propozycje najważniejszych zmian to m.in.:

  • wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec MŚP pod rygorem nieważności zapisu umownego przewidującego dłuższy termin zapłaty;
  • skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, bez możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze dla który proponuje się pozostawienie terminu 60-dniowego);
  • obowiązek (dla dużych firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln EUR) składania do Ministerstwa Finansów rocznych sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni (dane te będą publikowane);
  • wyraźne wskazanie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, że narzucanie nadmiernie długich terminów zapłaty narusza prawo;
  • ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga już obowiązuje w przypadku VAT).

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest poprawa sytuacji wierzycieli, w szczególności tych, którzy są słabszą (mniejszą rozmiarem) stroną transakcji asymetrycznych oraz tych którzy zawierają umowy z podmiotami publicznymi. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje także wprowadzenie wysokich kary za nieterminowe płatności w wysokości 5 proc. wartości zaległości – „Nie chcemy jednak karać wszystkich, a jedynie tzw. sprawców zatorów płatniczych. Jeśli firma jest ofiarą braku moralności płatniczej swoich kontrahentów, nie ucierpi” – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, na wczorajszej konferencji. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 czerwca 2019 roku.

Kontakt:

bernadeta kasztelan2 jpgmaleBernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57

 

 

Mogą Cię zainteresować

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys