Krzysztof Jasiński jest autorem artykułu "Przekształcenie transgraniczne spółki", który ukazał się w najnowszym wydaniu Europejskiego Przeglądu Sądowego (11/2019). 

Artykuł dotyczy spornego w doktrynie europejskiej zagadnienia przekształcenia transgranicznego spółki państwa emigracji w spółkę państwa przyjmującego w ramach Unii Europejskiej. Autor analizuje problematykę zarówno w ujęciu prawa europejskiego, jak i obowiązujących przepisów krajowych, a także formułuje praktyczne propozycje co do interpretacji prawa polskiego w celu umożliwienia przeprowadzenia tego typu procesu restrukturyzacyjnego. Autor stoi na stanowisko dopuszczalności przekształcenia transgranicznego w ramach Unii Europejskiej.

Całość publikacji dostępna jest za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Krzysztof Jasiński
k.jasinski@gessel.pl