Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

26.09.2016 Publikacje

Ustawodawca, uchwalając kodeks spółek handlowych nie przewidział możliwości zarządzenia przerwy w obradach zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Jednakże wprowadził taką regulację w korelacji do spółki akcyjnej. Wobec powyższego pozostaje kwestią sporną, czy w przypadku spółki z o.o. wspólnicy są uprawnieni do zarządzenia przerwy w obradach, a jeżeli tak, to jakie powinni zachować przesłanki formalne do jej powzięcia. Celem niniejszego artykułu jest analiza prawna w/w problemu i przedstawienie proponowanego rozwiązania, opartego na racjonalnych przesłankach, w tym w szczególności poprzez wskazanie zasad, których przestrzeganie umożliwi skuteczne zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia wspólników. 

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!